DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Sản phẩm vay tiêu dùng phải có thông tin rõ ràng

27-09-2014 07:19
Kinhtedothi - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang lấy ý kiến Dự thảo Thông tư quy định hoạt động tín dụng tiêu dùng của công ty tài chính.
Theo đó, với quảng cáo và thông tin quảng cáo sản phẩm tín dụng tiêu dùng phải bao gồm các nội dung tối thiểu là tên sản phẩm tín dụng tiêu dùng, mức lãi suất cho vay, phương pháp tính lãi suất, các loại phí, chi phí liên quan đến sản phẩm, hình thức thanh toán... Trước khi ký kết hợp đồng tín dụng tiêu dùng, công ty tài chính có trách nhiệm phải cung cấp và giải thích đầy đủ các thông tin về công ty, nội dung, điều kiện, lãi suất cho vay, cách tính lãi suất, lãi quá hạn, các loại phí khi không trả nợ đúng hạn, quyền và nghĩa vụ về việc thanh toán trước hạn... 

TAG: