Sáng tạo trong triển khai Đề án 15-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy

Vân Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Trong năm qua, HĐND huyện Phúc Thọ đã sớm tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành, triển khai nghiêm túc, rộng rãi kế hoạch thực hiện Đề án 15-ĐA/TU của Thành ủy với điểm sáng tạo là: Xây dựng kế hoạch để đại biểu HĐND huyện tự đánh giá, xếp loại việc thực hiện nhiệm vụ.

Chủ tịch HĐND huyện Phúc Thọ Đoàn Tuấn Anh báo cáo tại Hội nghị  Tổng kết hoạt động của HĐND các cấp TP năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.
Chủ tịch HĐND huyện Phúc Thọ Đoàn Tuấn Anh báo cáo tại Hội nghị Tổng kết hoạt động của HĐND các cấp TP năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của HĐND huyện, Chủ tịch HĐND huyện Phúc Thọ Đoàn Tuấn Anh cho biết, HĐND các cấp huyện Phúc Thọ đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động hoàn thành tốt nhiệm vụ là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương.

Thường trực HĐND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, thẩm quyền, đảm bảo tiến độ, phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ với tinh thần “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”. Thường trực HĐND huyện đã sớm tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành, triển khai nghiêm túc, rộng rãi Kế hoạch số 120-KH/HU ngày 9/6/2022 về thực hiện Đề án số 15-ĐA/TU ngày 12/5/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp TP Hà Nội giai đoạn 2021-2026 gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn tại TP Hà Nội.

Nội dung kế hoạch, bám sát chỉ đạo của Thành ủy, trong đó nhiều chỉ tiêu huyện xây dựng phấn đấu cao hơn mức TP giao; đồng thời có điểm sáng tạo, đó là Thường trực HĐND huyện xây dựng kế hoạch để đại biểu HĐND huyện tự đánh giá, xếp loại việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người đại biểu, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Việc đánh giá được thực hiện theo bộ tiêu chí, đánh giá theo quý, đã triển khai từ quý III/2022. "Việc đánh giá, xếp loại, biểu dương kịp thời đã cho kết quả tích cực trong việc nâng cao chức trách, nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân"- Chủ tịch HĐND huyện Phúc Thọ Đoàn Tuấn Anh nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, việc theo dõi, giám sát hoạt động của HĐND xã, thị trấn được tăng cường. Năm 2022, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức 3 cuộc giao ban chuyên đề với Thường trực HĐND, các Ban của HĐND các xã, thị trấn, tập trung thảo luận về tình hình kết quả công tác thông tin tuyên truyền trong hoạt động HĐND các cấp trên địa bàn huyện; trao đổi hướng dẫn việc thẩm định báo cáo quyết toán ngân sách cấp xã; kinh nghiệm tổ chức kỳ họp HĐND.

Tổ chức thành công 5 kỳ họp, ban hành 24 nghị quyết đúng thẩm quyền, quyết định kịp thời các nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ phát sinh của huyện. Trong đó, có những nội dung quan trọng về Nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Phúc Thọ đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; về Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện Phúc Thọ giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo”...

Hoạt động giám sát chuyên đề được chú trọng, năm 2022, Thường trực HĐND huyện, các Ban, Tổ đại biểu HĐND huyện đã tổ chức 16 cuộc giám sát, khảo sát chuyên đề với 46 buổi làm việc trực tiếp tại 87 lượt đơn vị. Tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ khó, có tính chất nhạy cảm dễ phát sinh tiêu cực, những việc cử tri và Nhân dân quan tâm.

Tổ chức tốt phiên giải trình giữa hai kỳ họp của Thường trực HĐND. Nội dung yêu cầu và giải trình đã được rà soát kỹ, khảo sát thực địa để đảm bảo tính khách quan, đúng thực tế, là những vấn đề trọng tâm, bức xúc được cử tri và Nhân dân quan tâm. Sau giải trình, ban hành thông báo kết luận, đồng thời theo dõi, nắm bắt tiến độ giải quyết.

Đồng thời, hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, đôn đốc giải quyết kiến nghị cử tri, đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân được quan tâm. HĐND huyện tổ chức cuộc tiếp xúc cử tri chuyên đề “Phát huy nguồn lực và sự tham gia của người dân, doanh nghiệp trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Phúc Thọ giai đoạn 2021 - 2025”, với gần 400 đại biểu, cử tri tham dự. Sau tiếp xúc, đại biểu HĐND, lãnh đạo huyện và cử tri thấy rõ thực trạng công tác huy động nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện giai đoạn 2010-2015 và nhiệm vụ giải pháp giai đoạn 2021-2026 để góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội nhất là việc hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Về những nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch HĐND huyện Phúc Thọ cho biết, năm 2023 HĐND các cấp huyện Phúc Thọ tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động, đảm bảo thực hiện đúng, đủ, chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định; Tập trung đổi mới hoạt động của kỳ họp HĐND, phiên họp Thường trực HĐND, công tác giám sát, tái giám sát, công tác giải trình, thẩm tra, khảo sát, xây dựng nghị quyết, chất vấn, tiếp xúc cử tri...

Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện uỷ Phúc Thọ về thực hiện Đề án số 15-ĐA/TU và Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về Hướng dẫn hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, Tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần