Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chương Mỹ lần thứ XXIII: Kinh tế - xã hội phát triển vượt bậc

Bài, ảnh: Trần Thụ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhờ sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, khai thác mọi nguồn lực, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ nên mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chương Mỹ lần thứ XXIII (nhiệm kỳ 2015 - 2020) đề ra đã cán đích. Sau 5 năm, kinh tế - xã hội huyện Chương Mỹ đã đạt những kết quả quan trọng.

Kinh tế tăng trưởng nhanh, phát triển bền vững
Trong nhiệm kỳ qua, nhờ chủ động tháo gỡ khó khăn cho DN nên sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của huyện Chương Mỹ phát triển tốt. Tổng giá trị sản xuất (theo giá so sánh năm 2010) đạt 14.730 tỷ đồng (năm 2015 là 8.540 tỷ đồng). Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 11,5%/năm. Huyện đã tổ chức 188 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn với 6.080 học viên, tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo đạt 59%.
Toàn huyện có 36 làng nghề, (175/206 làng có nghề), 1 khu công nghiệp, 9 cụm công nghiệp và 720 DN (tăng 299 DN so với năm 2015). Toàn huyện có trên 9.000 cơ sở sản xuất cá thể công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng cơ bản đang hoạt động, tạo việc làm cho trên 2 vạn lao động, thu nhập ổn định.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Văn Sửu (hàng đầu, thứ 3 từ trái vào) và Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ Đinh Mạnh Hùng (thứ nhất bên phải) thăm mô hình nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn huyện Chương Mỹ.
Đến nay, huyện đã cơ bản quy hoạch các khu, cụm công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật được đầu tư với tổng diện tích hơn 200ha và tỷ lệ thuê đất đạt khoảng 61%. Tổng vốn đầu tư giai đoạn 2016 - 2020 là 3.172,6 tỷ đồng, đạt 93,4% kế hoạch.
Thương mại, dịch vụ phát triển đa dạng, phong phú ở tất cả các lĩnh vực, bước đầu khai thác tiềm năng phát triển du lịch. Tổng giá trị sản xuất ngành thương mại - dịch vụ (theo giá so sánh năm 2010) đạt 7.035 tỷ đồng. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 18,2%. Trên địa bàn huyện có 950 DN kinh doanh thương mại, dịch vụ (tăng 260 DN so với năm 2015), 9.649 cơ sở kinh doanh thương nghiệp, khách sạn, nhà hàng dịch vụ, 23 chợ và 2 siêu thị loại II.
Nông nghiệp tiếp tục phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao. Bước đầu xây dựng được thương hiệu hàng hóa nông sản, tăng sức cạnh tranh, nâng cao thu nhập cho nông dân. Một số sản phẩm nông nghiệp của Chương Mỹ đã xây dựng được thương hiệu như: Rau sạch Chúc Sơn, bưởi Chương Mỹ, gạo hữu cơ Đồng Phú, trứng gà Tiên Viên. Huyện đã triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và đến nay có 30 sản phẩm đạt tiêu chuẩn được công nhận.
Các tuyến giao thông huyết mạch như Quốc lộ 6 (đoạn qua thị trấn Chúc Sơn), đường 419, đường Nguyễn Văn Trỗi, đường liên xã, đường giao thông nông thôn được nâng cấp, tạo điều kiện đi lại thuận tiện cho người dân, thúc đẩy kinh tế phát triển. Trụ sở cơ quan, trường học, trạm y tế, công trình thủy lợi, đê điều được nâng cấp, đô thị được chỉnh trang, đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Thị trấn Chúc Sơn, Xuân Mai được đầu tư chỉnh trang đô thị, cải tạo đường giao thông, đầu tư hệ thống cây xanh, chiếu sáng tạo nên diện mạo mới.
Thực hiện nghị quyết “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân huyện Chương Mỹ giai đoạn 2016 – 2020”, trong 5 năm qua, huyện có 20 xã được UBND TP công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới của toàn huyện lên 30 xã (đạt 100% số xã). Đến nay, Chương Mỹ đã đạt và cơ bản đạt 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới, cuối năm 2020 đủ điều kiện hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận là huyện nông thôn mới.
Những chỉ tiêu vàng cho tương lai
Từ những kết quả đã đạt được, mục tiêu trong những năm tới của Chương Mỹ là: Phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Gắn phát triển kinh tế với giải quyết các vấn đề xã hội và cải thiện môi trường. Nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới, gắn với phát triển đô thị văn minh. Phấn đấu tổng giá trị sản xuất năm 2025 đạt 43.145 tỷ đồng. Tốc độ tăng bình quân 10,7%/năm. Trong đó: Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng cơ bản: 23.400 tỷ đồng, tăng bình quân 9,7%/năm. Thương mại - dịch vụ đạt 14.700 tỷ đồng, tăng bình quân 15,9%/năm. Nông nghiệp – lâm nghiệp – thủy sản đạt 5.045 tỷ đồng, tăng bình quân 4,0%/năm. Thu nhập bình quân đầu người 85 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn TP còn dưới 1%.
Tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia 90,9%. Tỷ lệ hộ dân được cung cấp nước sạch 100%. Thu gom và vận chuyển rác thải trong ngày 100%. Số xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao 10 xã, trong đó có 2 xã nông thôn mới kiểu mẫu...
Để những chỉ tiêu trên trở thành hiện thực, Chương Mỹ xác định phải nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, quản lý và thực hiện quy hoạch. Tập trung mọi nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ. Ưu tiên phát triển hệ thống giao thông, tạo đòn bẩy liên kết các vùng, miền, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Đẩy mạnh thu hút đầu tư, trọng tâm là đầu tư hạ tầng kinh tế, lấp đầy các khu, cụm công nghiệp theo quy hoạch đã được duyệt, tạo sự liên kết giữa các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn. Phát triển ngành công nghiệp - xây dựng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả; ưu tiên phát triển có chọn lọc một số ngành công nghiệp có lợi thế cạnh tranh, giá trị gia tăng cao và công nghiệp phụ trợ.
Tập trung phát triển một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu, ưu đãi và thu hút các dự án chế biến nông sản. Hỗ trợ phát triển tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, xác lập quyền sở hữu trí tuệ; triển khai các chương trình khuyến công có hiệu quả. Quản lý tốt về môi trường, xây dựng hệ thống thu gom chất thải và thu gom, xử lý nước thải, hệ thống cấp nước sạch cho khu, cụm công nghiệp.
Chủ động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu, nhất là những mặt hàng có lợi nhuận cao, giảm tỷ trọng xuất bán nguyên liệu thô, sơ chế. Phát triển nông nghiệp gắn với nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục rà soát các mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với lợi thế và nhu cầu thị trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa, chú trọng phát triển sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, nông sản sạch, tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm chất lượng cao; quan tâm xây dựng sản phẩm OCOP.
Tăng cường sử dụng giống mới chất lượng cao, kết hợp với các quy trình thâm canh tiên tiến, tích cực ứng dụng khoa học công nghệ, áp dụng cơ giới hóa để nâng cao năng suất, chất lượng, tăng nhanh giá trị và khả năng cạnh tranh của từng sản phẩm. Rà soát chuyển đất lúa hiệu quả thấp sang các cây trồng khác có thị trường và hiệu quả hơn phù hợp với sinh thái của địa phương nhằm gia tăng giá trị trên đơn vị diện tích. Thực hiện các chương trình khuyến nông, huy động nguồn lực xã hội phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

Sau 5 năm (2015 - 2020), kinh tế của Chương Mỹ đã có bước phát triển rất ấn tượng, giá trị sản xuất bình quân đạt 11,68%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Tỷ trọng công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp bình quân của năm 2020) là 58,6% - 25,5% - 15,9% (đầu nhiệm kỳ là 56,5% - 24,2% - 19,3%). Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 60 triệu đồng/người/năm. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, thu hút các hoạt động xúc tiến đầu tư vào địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần