SCIC đã thực hiện bán vốn tại 637 DN

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Báo cáo về tình hình hoạt động của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) của Bộ Tài chính cho thấy, tính đến 31/12/2013, SCIC đã tiếp nhận và thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại 965 doanh nghiệp (DN) thuộc bộ, ngành, địa phương bàn giao với tổng giá trị vốn Nhà nước theo sổ sách kế toán là 7.986 tỷ đồng.

Theo chỉ đạo của Chính phủ, SCIC đã thực hiện bán vốn tại 637 DN có quy mô nhỏ, hoạt động trong các lĩnh vực Nhà nước không cần nắm giữ vốn hoặc hoạt động sản xuất kinh doanh không hiệu quả, tổng giá trị sổ sách 1.832 tỷ đồng, tổng giá trị thu về 4.065 tỷ đồng, gấp 2,2 lần so với giá trị sổ sách. Ngoài ra, SCIC đã thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa 26 công ty TNHH MTV theo kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đặc biệt, trong 3 năm gần đây, lợi nhuận sau thuế của SCIC tăng liên tục.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần