Sẽ cổ phần hóa Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam

Chia sẻ

Kinhtedothi - Từ năm 2015 đến hết năm 2016 sẽ thực hiện cổ phần hóa Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVPOWER).

Nội dung trên nêu trong Quyết định điều chỉnh, bổ sung Đề án “Tái cơ cấu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) giai đoạn 2012 - 2015” vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Chuyển Cty Lọc hóa dầu Bình Sơn thành Cty TNHH 2TV

Cũng theo Quyết định này, từ năm 2015 đến hết năm 2017, thực hiện chuyển nhượng phần vốn góp của PVN và chuyển đổi Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn thành Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên, PVN nắm giữ 51% vốn điều lệ hoặc cổ phần hóa Công ty, PVN nắm giữ tối thiểu 65% vốn điều lệ.

 
PVPOWER sẽ được cổ phần hóa
PVPOWER sẽ được cổ phần hóa
Cũng trong thời gian này, sẽ tiến hành thoái vốn của PVN tại Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) xuống còn 36% vốn điều lệ của PVC.

Bên cạnh đó, thực hiện điều chỉnh tỷ lệ vốn của PVN nắm giữ tại Tổng công ty cổ phần Vận tải dầu khí lên 51% và điều chỉnh nâng tỷ lệ vốn của PVN tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Hóa dầu Long Sơn (LSP) lên 29%.

PVN tiếp tục nắm giữ 25,34% vốn điều lệ của Tổng công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp dầu khí.

Tổ chức lại đơn vị đóng mới, sửa chữa phương tiện nổi

Trong Quyết định, Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu PVN nghiên cứu việc tổ chức lại tất cả các đơn vị đóng mới, sửa chữa phương tiện nổi trong Tập đoàn để đề xuất mô hình tổ chức phù hợp, tối ưu hóa sử dụng các nguồn lực, nâng cao hiệu quả hoạt động và tránh cạnh tranh nội bộ.

Đồng thời, PVN báo cáo Thủ tướng Chính phủ cụ thể về doanh nghiệp cấp IV cần tạm thời duy trì, ngành nghề kinh doanh, tình hình hoạt động, và lý do cần tạm thời duy trì là doanh nghiệp cấp IV của Tập đoàn.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần