Sẽ có quy chuẩn chất lượng dịch vụ vận tải hành khách bằng ô tô

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Theo khảo sát của Tổng cục Đường bộ Việt Nam tại 50/63 tỉnh, thành phố, có 62.609 xe ô tô tham gia kinh doanh vận tải hành khách, trong đó tuyến cố định là 13.975 xe, vận tải taxi 27.700 xe, còn lại là xe hợp đồng.

Qua khảo sát cho thấy, nhiều đơn vị chưa đăng ký và thông tin đầy đủ về chất lượng phương tiện để hành khách lựa chọn, dẫn đến việc xe có chất lượng kém nhưng vẫn quảng cáo "chất lượng cao" để nâng giá vé. Nhằm chấn chỉnh tình trạng này, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã xây dựng và hoàn chỉnh Đề án quy chuẩn chất lượng dịch vụ vận tải hành khách bằng xe ôtô và đang trình Bộ GTVT phê duyệt. Nếu đề án được phê duyệt, hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng ôtô sẽ được chuẩn hóa để nâng cao chất lượng dịch vụ từ đó nâng cao chất lượng phục vụ khách đi xe.