Sẽ hỗ trợ thuế cho doanh nghiệp nhỏ

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Theo đề xuất của Bộ Tài chính, đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa, số thuế được giãn là khoản thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý và số thuế thu nhập doanh nghiệp quyết toán năm 2010.

KTĐT - Theo đề xuất của Bộ Tài chính, đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa, số thuế được giãn là khoản thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý và số thuế thu nhập doanh nghiệp quyết toán năm 2010.

Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong năm 2010 của các doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể được gia hạn trong khoảng 3-6 tháng, theo chính sách hỗ trợ Bộ Tài chính mới đề xuất.

Trong đó, số thuế tạm tính của quý I năm 2010 sẽ được gia hạn nộp chậm nhất đến ngày 30/7; quý II chậm nhất 29/10; quý III được gia hạn đến 31/1/2011 và quý IV/2010 phải nộp ngày 29/4/2011. Còn số thuế phải nộp theo quyết toán năm 2010 được gia hạn chậm nhất đến ngày 30/6/2011.

Theo đề xuất của Bộ Tài chính, đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa, số thuế được giãn là khoản thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý và số thuế thu nhập doanh nghiệp quyết toán năm 2010. Theo Bộ Tài chính, tiếp tục giãn thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm 2010 nhằm tháo gỡ cho các nhà sản xuất, doanh nghiệp vừa và nhỏ, trong bối cảnh nền kinh tế được dự báo là vẫn còn khó khăn.

Thực hiện chính sách kích thích kinh tế của Chính phủ, trong năm 2009, Bộ Tài chính cũng tiến hành giãn, giảm thuế thu nhập cho các doanh nghiệp với số tiền lên tới trên 10.000 tỷ đồng.

Trong đó, các doanh nghiệp vừa và nhỏ được giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong quý IV của năm 2008 và cả năm 2009, tương đương hơn 3.100 tỷ đồng.