Sẽ thanh tra toàn diện DN vận tải chậm điều chỉnh giá cước

Chia sẻ

Kinhtedothi - Doanh nghiệp vận tải chậm điều chỉnh giá cước hoặc điều chỉnh giá cước chưa phù hợp mức giảm của chi phí nhiên liệu sẽ bị thanh tra toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Ngày 1/3/2016, UBND TP Hà Nội đã ban hành công văn số 1151/UBND-KT gửi các sở Tài chính, GTVT, Cục Thuế TP Hà Nội, các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô (tuyến cố định và taxi), các doanh nghiệp kinh doanh vận tải bằng container về việc kê khai điều chỉnh giá cước kinh doanh vận tải bằng ô tô. 

UBND TP nêu rõ, ngày 18/2/2016, giá xăng rol 92 giảm còn 13.750 đồng/lít (giảm 16% so với thời điểm cuối năm 2015), dầu diezen 0,05s giảm còn 9.850 đồng/lít (giảm khoảng 20%).
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Trên cơ sở ý kiến của Cục Quản lý giá – Bộ Tài chính tại văn bản số 33/QLG-CNTD ngày 19/2/2016 về việc tăng cường quản lý giá cước vận tải bằng ô tô; UBND TP yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng hóa bằng container hoạt động trên địa bàn TP Hà Nội khẩn trương thực hiện việc rà soát các chi phí đầu vào, đặc biệt là chênh lệch giá nhiên liệu để thực hiện kê khai giá cước phù hợp với xu hướng giảm giá nhiên liệu. 

UBND TP giao Sở Tài chính, GTVT, Cục Thuế TP Hà Nội và các ngành liên quan tiến hành kiểm tra các yếu tố hình thành giá cước của các doanh nghiệp; đối với những doanh nghiệp vận tải chậm điều chỉnh giá cước hoặc có mức điều chỉnh giá cước chưa phù hợp mức giảm của chi phí nhiên liệu, tổng hợp danh sách để thanh tra.

Trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý đúng quy định tại Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn. Sở GTVT thanh tra toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh đối với doanh nghiệp chây ỳ không kê khai giảm giá cước.