Sở Tài chính cần đẩy mạnh phân cấp và tăng cường số hoá

Nha Trang
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải yêu cầu Sở Tài chính cần tăng cường tham mưu, đẩy mạnh việc phân cấp, tăng cường chuyển đổi số.

Ngày 21/1, Sở Tài chính Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Tới dự và chỉ đạo hội nghị có Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải.

Báo cáo tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Tài chính Mai Xuân Vinh cho biết, năm 2021, Sở Tài chính đã tham mưu UBND TP điều hành ngân sách Thành phố linh hoạt, hiệu quả, bảo đảm thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và các nhiệm vụ quan trọng khác của TP. 

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải phát biểu tại hội nghị
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải phát biểu tại hội nghị

Tổng thu ngân sách trên địa bàn TP năm 2021 là 265.771 tỷ đồng, đạt 112,8% dự toán Trung ương giao (đạt 105,7% dự toán Thành phố giao), bằng 92,4% so với số quyết toán thu năm 2020.

Tổng chi ngân sách địa phương TP ước thực hiện là 84.773,9 tỷ đồng, đạt 87,2% dự toán Trung ương giao, đạt 78,1% dự toán Thành phố giao đầu năm.

Trong bối cảnh kinh tế - xã hội bị tác động bởi dịch Covid-19, Sở đã tham mưu Thành phố tiếp tục rà soát, cơ cấu chi ngân sách theo chỉ đạo của Chính phủ; thực hiện quản lý, điều hành chi ngân sách theo nguyên tắc chặt chẽ, linh hoạt, bảo đảm cân đối ngân sách; cơ cấu lại các khoản chi ngân sách nhà nước theo hướng tiết kiệm chi thường xuyên để dành nguồn cho đầu tư phát triển và nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước, nghiêm tục thực hiện cắt giảm dự toán chi ngân sách thường xuyên theo chỉ đạo của Chính phủ và Thành ủy để bổ sung nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch bệnh. 

Trong năm, Sở Tài chính đã tham mưu cắt giảm hơn 2.200 tỷ đồng chi thường xuyên ngân sách cấp Thành phố. Đồng thời, tham mưu bố trí kịp thời kinh phí cho công tác phòng chống dịch và hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi Covid-19.

Ngân sách các cấp đã bố trí kinh phí cho công tác phòng, chống dịch hơn 2.100 tỷ đồng, hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng do đại dịch 1.786 tỷ đồng.

Cũng trong năm 2021, Sở Tài chính hoàn thành 2 đợt mua sắm tập trung thiết bị văn phòng với giá trị trúng thầu 288,7 tỷ đồng, giảm so với đăng ký của đơn vị là 13,3 tỷ đồng…

Về công tác Đảng, năm 2021, Đảng ủy Sở Tài chính đã làm thủ tục chuyển đảng chính thức cho 11 đảng viên dự bị; các chi bộ đã tổ chức kết nạp cho 9 đảng viên mới.

Năm 2022, Sở Tài chính bám sát chỉ đạo của Thành ủy - HĐND - UBND TP và Bộ Tài chính triển khai các nhiệm vụ trong tâm.

Trong đó, thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành ngân sách năm 2022 theo dự toán UBND Thành phố giao; chủ động, tích cực bảo đảm nguồn lực phòng chống dịch, bảo đảm an sinh xã hội và cân đối ngân sách; tiếp tục cơ cấu lại chi ngân sách theo hướng giảm tỷ trọng chi thường xuyên, dành nguồn chi đầu tư phát triển. Đồng thời, Sở Tài chính tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện các nội dung tài chính - ngân sách khi áp dụng thí điểm chính quyền đô thị; tiếp tục tăng cường công tác quản lý giá, chủ động xử lý, vướng mắc trong khâu đổi chức thực hiện thẩm định giá đất…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải cho rằng, năm 2021, khối lượng công việc của Sở Tài chính là rất lớn. Ngoài triển khai công việc của năm 2021 còn phải chuẩn bị cho giai đoạn 2021 - 2025. Phó Chủ tịch UBND TP biểu dương những kết quả Sở Tài chính đã đạt được.

Theo Phó Chủ tịch Hà Minh Hải, sứ mệnh của ngành Tài chính không chỉ phục vụ người dân, doanh nghiệp mà còn phục vụ cơ quan, tổ chức. Vì vậy, Sở Tài chính cần tiếp tục phát huy và thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương. Việc nêu gương không chỉ ở lãnh đạo, cán bộ chủ chốt còn còn cả ở từng cán bộ, công chức, người lao động của Sở Tài chính.

Cùng với đó, Sở tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ; rà soát lại quy chế, quy trình, khung kiến trúc, cấu trúc, tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức để xây dựng; từ đó phân định, xác định rõ nhiệm vụ, kiểm tra, giám sát và tăng cường kỷ luật, kỷ cương. 

Bên cạnh đó, Sở Tài chính nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đẩy mạnh công tác đào tạo, tự đào tạo nguồn nhân lực gắn với đạo đức công vụ; nâng cao hơn nữa chất lượng của cán bộ, người lao động và xác định không chỉ là đào tạo cán bộ cho phòng, ban, đơn vị mình mà là đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho Thành phố.

Sở Tài chính cũng cần chủ động và sớm rà soát, nghiên cứu và tham mưu đẩy mạnh việc phân cấp, ủy quyền trong các khâu, các mặt công tác, quán triệt theo phương châm bảo đảm việc nào, cấp nào sát thực tế hơn, giải quyết kịp thời và phục vụ tốt hơn các yêu cầu của tổ chức và người dân thì giao cho cấp đó thực hiện.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải đánh giá, về chuyển đổi số, Sở Tài chính gương mẫu, đi đầu nhưng vẫn còn khá chậm. Vì vậy, Sở cần tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy nhanh thực hiện chuyển đổi số; trước mắt là xây dựng và sớm hoàn thiện cơ sở dữ liệu tập trung ngành tài chính gắn với cơ chế khai thác, chia sẻ và công khai, minh bạch thông tin; đồng thời, chủ động phối hợp với Văn phòng UBND Thành phố và các đơn vị liên quan để kết nối liên thông hệ thống văn phòng điện tử dùng chung trên toàn TP, tạo nền tảng thúc đẩy lộ trình chuyển đổi số trong hoạt động cơ quan nhà nước…