Sơn Tây tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 41- NQ/TW

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 25/11, Ban Thường vụ Thị ủy Sơn Tây (Hà Nội) tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.

Trong 10 năm thực hiện Nghị quyết, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và đoàn thể từ thị xã đến cơ sở đã tăng cường công tác bảo vệ môi trường, góp phần năng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân về hậu quả trước mắt cũng như lâu dài của ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu đối với sức khỏe con người, đời sống xã hội.

Từ đó, thay đổi hành vi về bảo vệ môi trường, bảo vệ cuộc sống an toàn của chính bản thân, gia đình và toàn xã hội. 100% xã, phường trên địa bàn thị xã xây dựng Nghị quyết chuyên đề và chương trình hành động về bảo vệ môi trường. Tỷ lệ thu gom rác thải tại các phường đạt 97%, xã đạt 85%; 95,6% dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh; 99,2% số hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh. Thị xã Sơn Tây được Hiệp hội Đô thị công nhận là đô thị xanh – sạch – đẹp.

Nhân dịp này, 8 Đảng bộ, chi bộ có nhiều thành tích trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước đã được Ban Thường vụ Thị ủy Sơn Tây khen thưởng.