Sửa đổi quy định cấp sổ đỏ nhà dự án

Chia sẻ

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 94/2014/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND TP, nhằm đẩy nhanh tiến độ cấp sổ đỏ nhà tại các dự án.

Theo đó, sau khi hoàn thành công trình (đối với từng tòa nhà hoặc toàn bộ các tòa nhà của dự án), trong thời hạn không quá 30 ngày, chủ đầu tư dự án có trách nhiệm gửi Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội (Sở TN&MT) các giấy tờ dự án theo quy định. Trong thời gian không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Văn phòng Đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở của chủ đầu tư.

Sau khi hoàn thành kiểm tra, Văn phòng Đăng ký đất đai thông báo cho chủ đầu tư dự án về kết quả kiểm tra. Trường hợp đủ điều kiện cấp sổ đỏ, Văn phòng Đăng ký đất đai hướng dẫn chủ đầu tư làm thủ tục đăng ký, cấp sổ đỏ nhà ở cho bên mua theo quy định. Trường hợp chủ đầu tư vi phạm pháp luật về đất đai, xây dựng, nhà ở, Sở TN&MT kiểm tra, kết luận hoặc chủ trì cùng với các sở, ngành liên quan, UBND quận, huyện, thị xã kiểm tra, kết luận báo cáo UBND TP xử lý.

Trong thời hạn không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được kết quả kiểm tra của Văn phòng Đăng ký đất đai, chủ đầu tư dự án nhà ở có trách nhiệm nộp một bộ hồ sơ đăng ký, cấp sổ đỏ thay cho người nhận chuyển nhượng hoặc cung cấp hồ sơ cho bên mua để tự đi đăng ký, làm thủ tục cấp sổ đỏ theo quy định. Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội tổ chức tiếp nhận hồ sơ, thẩm định hồ sơ và làm thủ tục trình Giám đốc Sở TN&MT ký quyết định cấp sổ đỏ không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp cần giải trình, bổ sung hồ sơ thì trong thời gian 10 ngày làm việc.