Tạm dừng tất cả các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng tập trung đông người

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Bộ Nội vụ đề nghị các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo tại các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 và hướng dẫn chức sắc, chức việc, tín đồ đề cao cảnh giác, không tuyên truyền, phổ biến các thông tin tiêu cực, không đúng về tình hình dịch bệnh, gây tâm lý hoang mang trong Nhân dân.

Bộ Nội vụ vừa ban hành Công văn số 416/BNV-TGCP về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ sở tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng.

Theo đó, thời điểm này chuẩn bị đến Tết Nguyên đán Tân Sửu, tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo sẽ diễn ra nhiều lễ hội đầu Xuân có đông tín đồ và Nhân dân tham dự. Thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 28/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo an toàn, không để dịch bùng phát, Bô Nội vụ (Ban Tôn giáo Chính phủ) đề nghị: Các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo tại TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương và thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh thực hiện nghiêm Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 trong thời gian 21 ngày kể từ 12h00 ngày 28/1/2021; tín đồ, chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo chỉ ra khỏi nhà, cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo khi thật cần thiết (mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu) và các trường hợp khẩn cấp khác, giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi tiếp xúc, trong cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo. Đồng thời, tạm dừng tất cả hoạt đông tôn giáo, tín ngưỡng tập trung đông người; chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ và người dân thực hiện việc đeo khẩu trang bắt buộc tại các cơ sở tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng.

 Bộ Nội vụ đề nghị các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng thực hiện nghiêm những biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 19/CT-TTg, khuyến cáo của Bộ Y tế và quyết định của chính quyền địa phương

Đối với cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo tại các tỉnh, TP, Bộ Nội vụ đề nghị thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid- 19 theo Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 24/4/2020, khuyến cáo của Bô Y tế và quyết định của chính quyền địa phương. Yêu cầu chức sắc, chức việc và tín đồ chủ đông, tự giác thực hiện nghiêm túc khuyến cáo “5K” của Bô Y tế trong phòng, chống dịch bệnh; hướng dẫn chức sắc, chức việc và tín đồ đề cao cảnh giác, không tuyên truyền, phổ biến các thông tin tiêu cực, không đúng về tình hình dịch bệnh, gây tâm lý hoang mang trong Nhân dân.

Bên cạnh đó, Bộ cũng yêu cầu lãnh đạo các tổ chức tôn giáo, người đại diện cơ sở tín ngưỡng thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch; tuyên truyền, vận đông chức sắc, chức việc, tín đồ nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm về phòng dịch; hạn chế tổ chức các hoạt đông tôn giáo, tín ngưỡng tập trung đông người và giữ khoảng cách nơi công cộng; thực hiện nghiêm đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông, nơi công công và tại cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo. Cùng đó, yêu cầu hướng dẫn, vận đông chức sắc, chức việc, tín đồ là du học sinh, sinh viên, lao đông Việt Nam ở nước ngoài, kiều bào Việt Nam khi nhập cảnh Việt Nam tiến hành khai báo y tế và thực hiện cách ly theo đúng quy trình, quy định, thời gian; phối hợp các cấp chính quyền rà soát, cung cấp danh sách cá nhân đến các tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương từ ngày 10/1-28/1/2021 hoặc tiếp xúc với các ca lây nhiễm mới phát hiện tại tỉnh Hải Dương, Bắc Ninh, Quảng Ninh và các TP Hà Nội, Hải Phòng. 

Bộ đề nghị tiếp tục kêu gọi và biểu dương các tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc, tín đồ đồng hành chính quyền các cấp trong phòng, chống dịch Covid-19, phát huy tinh thần nhân văn, bác ái của các tôn giáo đóng góp thiết thực trong công tác phòng, chống dịch; lãnh đạo Giáo hội các tổ chức tôn giáo quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn chức sắc, chức việc và tín đồ thực hiện, góp phần ngăn chặn không để lây lan Covid-19 tại Việt Nam.