Tăng cường hợp tác xây dựng phát triển đô thị

Chia sẻ

KTĐT - Hướng đến Ngày Đô thị Việt Nam (8/11), vào đầu tháng 11 tới, Bộ Xây dựng phối hợp với Diễn đàn đô thị Việt Nam (VUF), Liên minh các thành phố trên thế giới (CA) tổ chức hội thảo "Tương lai đô thị Việt Nam - Hành động hôm nay".

Hội thảo sẽ tập trung vào 4 chủ đề chính, gồm: Thông điệp chung của Diễn đàn Đô thị Thế giới lần thứ 6 hướng tới sự phát triển bền vững của các đô thị trên thế giới; Phát triển thành phố sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu; Vai trò và năng lực của chính quyền địa phương trong phát triển đô thị; Cạnh tranh lành mạnh, huy động đa nguồn lực cho phát triển và nâng cấp đô thị.