Tăng giá xăng phải cách nhau tối thiểu 30 ngày

Chia sẻ

KTĐT - Sau một thời gian dài Cục Quản lý giá Bộ Tài chính can thiệp vào điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, mới đây, Bộ Tài chính đã có văn bản 8984/BTC- QLG gửi tới các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu cho phép các doanh nghiệp được quyền điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trở lại.

KTĐT - Sau một thời gian dài Cục Quản lý giá Bộ Tài chính can thiệp vào điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, mới đây, Bộ Tài chính đã có văn bản 8984/BTC- QLG gửi tới các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu cho phép các doanh nghiệp được quyền điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trở lại.


Theo đó, Bộ Tài chính khẳng định, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối chủ động điều hành giá bán xăng dầu theo quy định tại Điều 27 Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ. Tuy nhiên, trường hợp khi giá cơ sở tăng cao hơn giá bán hiện hành trong phạm vi thuộc quyền điều chỉnh giá của doanh nghiệp, thương nhân đầu mối phải thực hiện giãn thời gian điều chỉnh giá xăng, dầu giữa 2 lần điều chỉnh tăng giá liền nhau tối thiểu là 30 ngày Dương lịch. Trong điều kiện giá thế giới tăng quá cao khiến hoạt động kinh doanh bị lỗ, nhà nhập khẩu được đề xuất phương án điều chỉnh giá, đồng thời gửi quyết định giá và phương án giá của mình đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện giám sát việc điều chỉnh giá của thương nhân theo quy định của pháp luật.


Để khuyến khích các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối tiết giảm chi phí thực tế, tính toán và đàm phán để nhập khẩu ở mức giá có lợi nhất (so với giá cơ sở); đồng thời để thuận lợi trong việc quyết toán Quỹ Bình ổn giá, Bộ Tài chính thống nhất mức sử dụng Quỹ Bình ổn giá để bù đắp phần chênh lệch cao hơn giữa giá cơ sở và giá bán hiện hành là mức cố định để áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối.Mức trích lập quỹ cũng được xác định là mức cố định 500 đồng/lít đối với xăng, 400 đồng/lít đối với dầu.


Công văn này của Bộ Tài chính đưa ra trong bối cảnh giá xăng dầu trên thị trường thế giới dao động ở mức khá cao (80 - 86 USD/thùng) và có xu hướng nhích lên. Nếu tính trong vòng 30 ngày, giá xăng A92 có giá bình quân 80,79 USD một thùng, dầu diezel giá 86,31 USD một thùng và dầu hỏa giá 85,86 USD. Theo các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, việc kinh doanh mặt hàng này đang lỗ nhẹ.


Hiện xăng A92 đang có giá 15.990 đồng một lít, dầu diezel giá 14.400 đồng, còn dầu hỏa giá 14.700 đồng.