DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Tạo điều kiện cho mọi người học tập suốt đời

30-05-2014 10:03
Kinhtedothi - Đây là đề nghị của Ban chỉ đạo Quốc gia Xây dựng xã hội học tập, gửi UBND các tỉnh, TP trực thuộc trung ương, ngày 30/5.
Để thực hiện có chất lượng Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” (Đề án), Ban chỉ đạo đề nghị các tỉnh, TP trước tháng 7/2014 xây dựng xong kế hoạch thực hiện Đề án. Trong đó nêu rõ mục tiêu cho từng giai đoạn, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế của địa phương. Các tỉnh, TP khuyến khích, động viên, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi thành viên trong gia đình, dòng họ, đặc biệt là người lớn tuổi tham gia học tập thường xuyên, học tập suốt đời. 

Song song với đó là bố trí kinh phí ngân sách hàng năm để thực hiện các nội dung đã đề ra trong kế hoạch và có giải pháp huy động sự đóng góp của các tổ chức và cá nhân. Để thực hiện có hiệu quả Đề án, các tỉnh, TP thực hiện lồng ghép với các đề án, dự án, chương trình mục tiêu đang triển khai trên địa bàn để huy động tối đa nguồn lực của địa phương. 
TAG: