Tập trung đẩy nhanh tăng trưởng 2 tháng cuối năm

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu vừa có Công văn số 10065/UBND-KH&ĐT yêu cầu các sở, ngành và Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tập trung thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tăng trưởng 2 tháng cuối năm 2011.

Theo đó, UBND TP yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành và quận, huyện, thị xã tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của HĐND và Chương trình hành động của UBND TP, trọng tâm là kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội, đồng thời đẩy nhanh tăng trưởng một số ngành, lĩnh vực trong những tháng cuối năm.

10 tháng qua, mặc dù tăng trưởng kinh tế của thành phố vấn duy trì ở mức khá, nhưng mức tăng có xu hướng giảm dần. Nếu như quý I mức tăng trưởng là 10,5%, thì quý II là 10,3% và quý 3 là 9,5%. Trong bối cảnh thắt chặt tín dụng, cắt giảm đầu tư công và tiết kiệm chi thường xuyên, dự báo tổng vốn đầu tư phát triển năm 2011 chỉ tăng khoảng 13,5%, không đạt kế hoạch đề ra (19% - 20%).