Tập trung nâng cấp trạm cấp nước tại các khu tập thể

Chia sẻ

Kinhtedothi - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc vừa giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND quận, huyện, thị xã, Công ty TNHH một thành viên Nước sạch Hà Nội triển khai thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác quản lý chất lượng nước ăn uống, sinh hoạt.

Theo đó, các Sở Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đơn vị cung cấp nước bảo đảm việc cung cấp nước sạch cho người dân. Đối với khu vực thành thị tập trung đầu tư, nâng cấp hệ thống cấp nước nhất là các nhà máy nước, trạm cấp nước tại các khu tập thể, chung cư. Đối với khu vực nông thôn tăng cường quản lý nguồn nước và hướng dẫn người dân sử dụng, bảo quản, lưu trữ nước bảo đảm vệ sinh. Yêu cầu các đơn vị cung cấp nước sạch phải tự tiến hành công tác kiểm tra, giám sát chất lượng nước thường xuyên theo quy định.
Đường ống hút nước phục vụ người dân tại một khu tập thể.
Đường ống hút nước phục vụ người dân tại một khu tập thể.
Sở Y tế phối hợp với các sở, ban, ngành tiến hành lấy mẫu nước và kiểm tra theo quy định để kịp thời báo cáo UBND thành phố để có kế hoạch chỉ đạo, tham mưu cho UBND thành phố về việc đầu tư kinh phí cho việc nâng cấp labô xét nghiệm và bố trí kinh phí thực hiện công tác kiểm tra, xét nghiệm nước.

TP cũng giao các ngành chức năng tăng cường tuyên truyền, phổ biến đến cộng đồng các biện pháp bảo vệ nguồn nước; xử lý và trữ nước hộ gia đình đúng cách; sử dụng nước hợp lý, tiết kiệm.