Thái Nguyên tổ chức Festival trà quốc tế

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Festival nhằm giới thiệu quảng bá thương hiệu chè Thái Nguyên nói riêng và các sản phẩm chè Việt Nam nói chung với du khách trong và ngoài nước.

KTĐT - Festival nhằm giới thiệu quảng bá thương hiệu chè Thái Nguyên nói riêng và các sản phẩm chè Việt Nam nói chung với du khách trong và ngoài nước.

Ngày 21/7, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã đồng ý cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Festival trà quốc tế (dự kiến trong quý 1/2011).

Festival nhằm giới thiệu quảng bá thương hiệu chè Thái Nguyên nói riêng và các sản phẩm chè Việt Nam nói chung với du khách trong và ngoài nước.

Phó Thủ tướng giao Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên phối hợp với các bộ, ngành và các đơn vị có liên quan chuẩn bị tốt nội dung để việc tổ chức lễ hội đạt hiệu quả thiết thực, tránh hình thức tốn kém./.


 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần