Thừa Thiên Huế:

Thành lập Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị

Anh Tuấn
Chia sẻ

Kinhtedothi – Ngày 22/8, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý.

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế được Quyết định thành lập trên cơ sở hợp nhất Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh với Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị tỉnh, quyết định thành lập có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2022.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương trao quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị tỉnh.
Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương trao quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị tỉnh.

Theo đó, đây là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản để hoạt động. Ban thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị tỉnh hiện nay, đồng thời, phù hợp với các quy định hiện hành.

Trên cơ sở hợp nhất hai đơn vị, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có Quyết định Điều động ông Hà Xuân Hậu, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh đến nhận công tác tại Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị tỉnh, được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc.

Điều động ông Nguyễn Trần Nhật Tuấn, Phó Giám đốc Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế và ông Đặng Quang Ngọc, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế đến nhận công tác tại Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc.

Ông Huỳnh Minh Khang, Giám đốc Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế đến nhận công tác tại Sở Xây dựng và được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng Thừa Thiên Huế.

Thời hạn giữ chức vụ đối với các cán bộ vừa được điều động và bổ nhiệm trên là từ ngày 1 tháng 9 năm 2022 đến ngày 31 tháng 8 năm 2027.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương nhấn mạnh, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị tỉnh có vai trò quan trọng trong việc giúp UBND tỉnh thực hiện một số nhiệm vụ quản lý đầu tư phát triển đô thị, giám sát quá trình đầu tư phát triển đô thị theo quy hoạch và kế hoạch; đảm bảo sự kết nối đồng bộ và quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung, kết nối hạ tầng kỹ thuật giữa các dự án trong giai đoạn đầu tư xây dựng.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu, sau khi thành lập, ban cần phát huy tốt vai trò là chủ các dự án sử dụng vốn đầu tư công và nguồn vốn khác để đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, giao thông; tiếp nhận, quản lý, vận hành khai thác và tổ chức bảo trì hiệu quả các công trình  được giao.