Thành lập BCĐ triển khai dự án Vành đai 4 trên địa bàn Hà Nội

Trần Long
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội là Trưởng ban Chỉ đạo triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội trên địa bàn TP

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Trọng Đông là Phó Trưởng ban Chỉ đạo. Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Dương Đức Tuấn là Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo.

Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội là Trưởng ban Chỉ đạo triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội trên địa bàn thành phố.
Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội là Trưởng ban Chỉ đạo triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội trên địa bàn thành phố.

Đây là nội dung Quyết định số 4479-QĐ/TU ngày 9-2-2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội trên địa bàn thành phố.

Thành viên Ban Chỉ đạo còn có lãnh đạo một số ban Đảng Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; giám đốc, thủ trưởng sở, ban, ngành thuộc thành phố Hà Nội: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Quy hoạch - Kiến trúc, Tài nguyên và Môi trường, NN&PTNT và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội; các đồng chí bí thư quận ủy, huyện ủy và chủ tịch UBND các quận, huyện: Hà Đông, Sóc Sơn, Mê Linh, Đan Phượng, Hoài Đức, Thanh Oai, Thường Tín.  

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo các nội dung triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô trên địa bàn thành phố Hà Nội bảo đảm chất lượng, tiến độ và yêu cầu theo đúng Nghị quyết 56/2022/QH15 của Quốc hội, quy định của pháp luật có liên quan, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô theo Quyết định số 3617-QĐ/TU ngày 29-9-2022 của Ban Thường vụ Thành ủy do đồng chí Bí thư Thành ủy là Trưởng ban.

Ban Chỉ đạo cũng có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo công tác phối hợp với các cơ quan trung ương và các tỉnh có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện dự án. Đồng chí Trưởng ban Chỉ đạo có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng và ban hành quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ cụ thể đối với cơ quan thường trực, từng thành viên Ban Chỉ đạo, các sở, ngành, đơn vị trong Ban Chỉ đạo của thành phố…