DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Thành lập Chi cục Quản lý đất đai Hà Nội

Đô Thành
18-10-2016 19:08
Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 5758/QĐ-UBND về việc thành lập Chi cục Quản lý đất đai Hà Nội trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hà Nội.
Quyết định nêu rõ, Thành lập Chi cục Quản lý đất đai Hà Nội (sau đây gọi tắt là Chi cục) trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hà Nội trên cơ sở tổ chức lại Phòng Quy hoạch - Kế hoạch sử dụng đất, Phòng Đăng ký thống kê đất đai, Phòng Kinh tế đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hà Nội; Trụ sở làm việc tại số 18, phố Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội.

Chi cục là tổ chức trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Chi cục có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định của pháp luật.

Chi cục có Chi cục trưởng và không quá 03 Phó Chi cục trưởng; Gồm các phòng chuyên môn, nghiệp vụ: Phòng Hành chính - Tổng hợp; Phòng Quy hoạch - Kế hoạch sử dụng đất; Phòng Đăng ký thống kê đất đai; Phòng Kinh tế đất. Lãnh đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ gồm có: Trưởng phòng và không quá 03 Phó Trưởng phòng giúp việc Trưởng phòng.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chỉ đạo Chi cục xây dựng Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của các phòng chuyên môn và mối quan hệ công tác của Chi cục Quản lý đất đai Hà Nội với các đơn vị thuộc Sở; Xây dựng trình tự, thủ tục, thời gian giải quyết công việc theo hướng tinh gọn, hiệu quả; Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện việc bố trí, sắp xếp, ổn định tổ chức bộ máy, nhân sự, cơ sở vật chất, kinh phí, trang thiết bị, hồ sơ, tài liệu liên quan để tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Chi cục Quản lý đất đai Hà Nội theo quy định.