Thành lập Hội đồng Giải thưởng cấp Nhà nước xét tặng về văn học nghệ thuật năm 2021

Minh An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 26/8, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1439/QĐ-TTg về việc thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật năm 2021.

Theo Quyết định, Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật năm 2021 có 17 thành viên do Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Văn Hùng làm Chủ tịch Hội đồng.

Các Phó Chủ tịch Hội đồng gồm: Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Tạ Quang Đông; Phó trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Phùng Xuân Nhạ; Trưởng Ban thi đua Khen thưởng T.Ư Phạm Huy Giang và các ủy viên.
 Lễ trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật.

Hội đồng có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ tổ chức xét, lựa chọn những tác phẩm, công trình có điều kiện và tiêu chuẩn, trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước quyết định tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2021.

Hội đồng hoạt động theo quy định tại Nghị định số 90/2014/NĐ-CP ngày 29/9/2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật và Nghị định số 133/2018/NĐ-CP ngày 1/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2014/NĐ-CP ngày 29/9/2014.

Bộ VHTT&DL là cơ quan thường trực của Hội đồng. Hội đồng có Tổ thư ký giúp việc do Bộ trưởng Bộ VHTT&DL thành lập và được sử dụng con dấu của Bộ VHTT&DL để giải quyết công việc. Thành viên Hội đồng và tổ Thư ký làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Quy chế hoạt động của Hội đồng do Chủ tịch Hội đồng quyết định.

Kinh phí hoạt động và tổ chức xét tặng của Hội đồng thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính về việc xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật do ngân sách nhà nước cấp trong kinh phí hoạt động của Bộ VHTT&DL. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần