Thanh tra đào tạo trình độ thạc sỹ, tiến sỹ

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Năm học này, Bộ GD-ĐT tập trung thanh tra công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng các hệ chính quy, vừa làm vừa học, liên thông, từ xa, văn bằng 2 … đặc biệt là công tác đào tạo trình độ thạc sỹ, tiến sỹ.

Theo đó, Bộ GD-ĐT sẽ thanh tra việc xây dựng văn bản thực hiện quy chế đào tạo trình độ thạc sỹ, tiến sỹ. Thanh tra công tác tuyển sinh, đào tạo trình độ thạc sỹ, tiến sỹ.

Đây là một trong những nội dung trong h­ướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm học 2011-2012 đối với các trường ĐH, CĐ Bộ GD-ĐT vừa ban hành ngày 13/12.

Bên cạnh đó, năm học này, Bộ chú trọng tới việc tổ chức rà soát các cơ sở đào tạo trình độ thạc sĩ theo tiêu chí đã ban hành. Kết quả của việc rà soát làm căn cứ để xem xét xác định chỉ tiêu hoặc đình chỉ tuyển sinh đối với các cơ sở đào tạo trình độ thạc sỹ hoặc các chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sỹ nếu không đủ điều kiện tối thiểu theo quy định.

Ngoài ra, Bộ đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc triển khai thực hiện việc đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010 - 2012, xây dựng và hoàn thiện chương trình hành động đổi mới quản lý nâng cao chất l­ượng đào tạo, cam kết chất lượng, tổ chức rà soát tình hình giáo trình hiện có, xây dựng lộ trình quy hoạch cụ thể để phát triển đội ngũ giảng viên về số l­ượng, chất lượng, xây dựng kế hoạch đổi mới ph­ương pháp.

Bộ tiếp tục thanh tra, kiểm tra việc xây dựng, tổ chức triển khai các điều kiện cho việc chuyển sang đào tạo theo học chế tín chỉ. Tăng cường tự kiểm tra, thanh tra các điều kiện đảm bảo chất lượng theo cam kết thành lập trường. Thanh tra hoạt động liên kết đào tạo trong nước và với nước ngoài, tăng cường công tác thanh tra hoạt động liên kết đào tạo hình thức vừa làm vừa học; việc bảo đảm cơ sở vật chất, đội ngũ nhà giáo; chương trình, giáo trình và tài liệu tham khảo từng ngành, chuyên ngành đào tạo; thanh tra việc tổ chức đánh giá kết quả học tập và rèn luyện, thi, kiểm tra học phần, thi tốt nghiệp; thanh tra việc đào tạo theo nhu cầu xã hội, theo địa chỉ sử dụng.