Thanh tra quản lý sử dụng đất nông nghiệp

Chia sẻ Zalo

KTĐT - UBND TP Hà Nội vừa có Công văn số 9993/UBND-TNMT chỉ đạo các sở, ngành liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã quản lý, sử dụng đất nông nghiệp giao theo Nghị định 64/CP và đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích.

Đồng thời, thành lập đoàn thanh tra liên ngành của quận, huyện, thị xã thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích trên địa bàn xã, phường, thị trấn; lập hồ sơ xử lý vi phạm đối với từng trường hợp theo quy định của pháp luật, tổng hợp báo cáo Sở TN&MT Hà Nội trước ngày 30/3/2013.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần