Thanh tra việc quản lý, sử dụng vỉa hè

Chia sẻ Zalo

KTĐT - UBND TP Hà Nội vừa thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tổ chức thanh tra việc quản lý, sử dụng vỉa hè trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đoàn kiểm tra liên ngành bao gồm các đơn vị: Công an TP, Sở GTVT, Xây dựng, Tài chính, Cục Thuế Hà Nội. Đoàn sẽ tiến hành thanh tra các đơn vị được giao, thuê quản lý vỉa hè trong tháng 12, từ kết quả kiểm tra, đoàn sẽ đề xuất, báo cáo UBND TP việc xử lý đối với tổ chức, cá nhân thuộc quận, phường và các lực lượng để xảy ra các vi phạm trong quản lý hè, đường (lấn, chiếm, sử dụng hè phố để trông giữ phương tiện, kinh doanh dịch vụ trên hè, đường không đúng quy định...). Báo cáo kết quả về UBND TP trước ngày 15/1/2012. Việc thành lập đoàn thanh tra liên ngành nhằm tăng cường đảm bảo TTATGT, đô thị giảm UTGT, nâng cao trách nhiệm của chính quyền các cấp trong công tác quản lý hè, đường.