Tháo gỡ những vướng mắc về giao đất dịch vụ, đất ở

Chia sẻ Zalo

KTĐT - UBND TP Hà Nội vừa có văn bản số 375/TB-UBND giải quyết vướng mắc về giao đất dịch vụ, đất ở cho các hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp.

Theo đó, căn cứ để giao đất dịch vụ, đất ở là quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và giao đất ở, đất dịch vụ được cấp có thẩm quyền phê duyệt dựa trên NĐ 17 và 84 của Chính phủ.  Các trường hợp thực tế chia tách hộ và chia tách ruộng canh tác từ trước Luật Đất đai 2003 có hiệu lực thì các quận, huyện, thị xã tổng hợp, báo cáo Sở TN&MT xem xét báo cáo TP.

Về việc thu tiền khi giao đất, TP đã chỉ đạo tại văn bản số 1130 và 5259/UBND-TNMT. Các trường hợp nếu có khó khăn, vướng mắc khi thực hiện, các quận, huyện, thị xã đề xuất, báo cáo TP chỉ đạo giải quyết. Thành phố yêu cầu, trong 6 tháng đầu năm 2012, các quận, huyện, thị xã phải hoàn thiện xong việc cân đối xác định quỹ đất, địa điểm các khu đất để xây dựng HTKT các khu đất để giao cho các hộ gia đình; việc giao đất cho các hộ gia đình phải xong trước tháng 6/2013.