Thể lệ, cách đăng ký tham gia Hội thi tìm hiểu Nghị quyết 15-NQ/TW ngày 5/5/2022

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hội thi sẽ chính thức phát động vào ngày 1/8/2022, gồm: Vòng sơ khảo (1/8 - 28/8) là thi trắc nghiệm trực tuyến diễn ra trong 4 tuần trên nền tảng thi trực tuyến www.tuyengiaothudo.vn. Vòng Chung khảo dự kiến tổ chức ngày 15/9/2022 dưới hình thức thi “sân khấu hoá”.

>>> Nghị quyết số 15-NQ/TW Bộ Chính trị về phương hướng phát triển Thủ đô Hà Nội
>>> Triển khai Nghị quyết số 15-NQ/TW về phương hướng phát triển Thủ đô Hà Nội
>>> Thường trực Ban Bí thư: Thực hiện Nghị quyết 15 không chỉ của riêng Hà Nội
Giao diện nền tảng thi trực tuyến Vòng sơ khảo Hội thi
Giao diện nền tảng thi trực tuyến Vòng sơ khảo Hội thi

Ngày 13/7, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 57-KH/BTGTU về việc tổ chức Hội thi tìm hiểu Nghị quyết số 15-NQ/TƯ ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết số 15-NQ/TƯ).

Theo Ban Tổ chức Hội thi, từ ngày 30/6/2022 đến ngày 20/7/2022 đã ban hành Kế hoạch Hội thi; thành lập Ban Tổ chức Hội thi; Xây dựng và thiết kế phần mềm Hội thi; Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm, xây dựng phương án và hệ thống câu hỏi các phần thi Vòng chung khảo.

Từ ngày 20/7/2022 đến ngày 31/7/2022, tập trung tổ chức tuyên truyền về Hội thi trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống các đơn vị cơ sở; Đồng thời đưa bộ câu hỏi lên phần mềm, chạy thử phần mềm thi...

Theo kế hoạch, Hội thi sẽ chính thức phát động vào ngày 1/8/2022, gồm: Vòng sơ khảo (1/8 - 28/8); Vòng Chung khảo dự kiến tổ chức ngày 15/9/2022 dưới hình thức thi “sân khấu hoá”, với sự tham gia của 16 thí sinh có thành tích xuất sắc tại Vòng sơ khảo.

Hội thi được triển khai sâu rộng tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhằm phát huy ý thức trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu học tập, nghiên cứu Nghị quyết số 15-NQ/TƯ, nhất là về vị trí, vai trò và các chủ trương, định hướng của Bộ Chính trị đối với Thủ đô Hà Nội.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận, tin tưởng và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 15-NQ/TƯ của Bộ Chính trị khóa XIII trong xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”.

Thông qua hội thi, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức về vị trí, vai trò quan trọng đặc biệt và yêu cầu, nhiệm vụ phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn 2045; tạo bước chuyển có tính đột phá trong huy động sức mạnh tổng hợp, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của Thủ đô.

Đối tượng tham dự hội thi là cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân Thủ đô. Hội thi gồm 2 vòng, trong đó, vòng sơ khảo là thi trắc nghiệm trực tuyến diễn ra trong 4 tuần trên nền tảng thi trực tuyến www.tuyengiaothudo.vn. Thí sinh tham gia dự thi bằng cách truy cập vào website này đăng ký tài khoản và tham gia thi.

Chi tiết về thể lệ và đăng ký tham gia thi Tại đây