Thêm 2 trường hợp công ty chứng khoán bị kiểm soát đặc biệt

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Theo quy định mới tại Thông tư 165/2012/TT-BTC, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra quyết định đặt tổ chức kinh doanh chứng khoán vào tình trạng kiểm soát đặc biệt trong 4 trường hợp thay vì 2 trường hợp được quy định tại Thông tư 226/2010/TT-BTC trước đây.

Thêm 2 trường hợp công ty chứng khoán bị kiểm soát đặc biệt - Ảnh 1

Cụ thể, theo Thông tư 226/2010/TT-BTC chỉ có 2 trường hợp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra quyết định đặt tổ chức kinh doanh chứng khoán vào tình trạng kiểm soát đặc biệt là: 1- Tỷ lệ vốn khả dụng dưới 120%; 2- Không khắc phục được tình trạng kiểm soát trong thời hạn 12 tháng.

Ngoài 2 trường hợp trên, Thông tư mới bổ sung thêm 2 trường hợp nữa gồm: 1- Không thực hiện báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính trong 2 kỳ báo cáo liên tiếp, hoặc không công bố thông tin về báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã được soát xét, kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận theo quy định; 2- Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính mà tổ chức kiểm toán được chấp thuận đưa ra ý kiến không chấp nhận, từ chối đưa ra ý kiến, ý kiến ngoại trừ một số các chỉ tiêu của báo cáo này mà nếu trừ các ảnh hưởng ngoại trừ ra khỏi vốn khả dụng sẽ dẫn tới tỷ lệ vốn khả dụng dưới 120%.

Thời hạn kiểm soát đặc biệt cũng sẽ được giảm xuống không quá 4 tháng thay vì thời hạn 6 tháng như quy định cũ, kể từ ngày tổ chức kinh doanh chứng khoán bị đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt.

Tuy nhiên, tổ chức kinh doanh chứng khoán sẽ được đưa ra khỏi tình trạng kiểm soát đặc biệt khi tỷ lệ vốn khả dụng trong 3 tháng liên tục đạt từ 180% trở lên chứ không phải chỉ là đạt và vượt 150% như quy định cũ, trong đó tỷ lệ vốn khả dụng tại kỳ báo cáo cuối cùng phải được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận.

Trong vòng 24h, kể từ khi yêu cầu tổ chức kinh doanh chứng khoán tạm thời ngừng hoạt động , Ủy ban chứng khoán nhà nước công bố thông tin về việc này trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Hiệu lực thi hành các quy định mới này sẽ được áp dụng từ 1/12/2012.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần