Thêm kênh thông tin tiếp nhận thông tin về trật tự đô thị, phòng, chống dịch bệnh

D. Tùng
Chia sẻ

Kinhtedothi - Ngày 28/7, Ban Chỉ đạo 197 Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 02/KH-BCĐ197 về triển khai kênh tuyên truyền, tiếp nhận thông tin của người dân về tình hình trật tự đô thị, trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng, chống cháy, nổ và phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn Thủ đô qua mạng xã hội Facebook.

 Ảnh minh họa 
Theo đó, trang fanpage này do Công an Thành phố Hà Nội (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 197 Thành phố) quản trị, đăng bài, quản lý, vận hành. Trang fanpage tiếp nhận từ người dân (dưới dạng văn bản, hình ảnh, video clip, file ghi âm...) gồm: Tình hình trật tự đô thị, trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng, chống cháy, nổ và phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn Thủ đô. Tin phản ánh về thái độ, trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong tiếp nhận, giải quyết phản ánh của người dân. Các thông tin khác thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan hành chính nhà nước các cấp cần giải đáp.

Mọi thông tin được tiếp nhận, xử lý qua trang fanpage đều được lưu trữ dưới dạng văn bản (cán bộ tiếp nhận phải làm báo cáo tin, kèm ảnh chụp màn hình tin nhắn của người dân, ghi rõ đã xử lý thông tin như thế nào hoặc đề xuất biện pháp xử lý gửi lãnh đạo Ban Chỉ đạo 197 Thành phố - qua Công an Thành phố) để làm căn cứ kiểm tra, đánh giá việc xử lý giải quyết tin báo của cơ quan hành chính nhà nước các cấp cũng như giải quyết khi người dân có khiếu nại, thắc mắc về việc tiếp nhận, xử lý tin báo của cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

Người dân gửi tin nhắn đến fanpage và điền thông tin theo mẫu qua 2 hình thức: Tin nhắn qua trang fanpage (sử dụng Laptop, PC). Tin nhắn qua ứng dụng Facebook Messenger (sử dụng thiết bị di động thông minh như: điện thoại smartphone, máy tính bảng).

Căn cứ kết quả xử lý, Công an Thành phố tập hợp đăng tin bài trên fanpage và đề nghị nhân dân cùng lực lượng Ban Chỉ đạo 197 các cấp theo dõi, đánh giá, giám sát kết quả thực hiện. Từ đó, tạo niềm tin của quần chúng với hoạt động của trang fanpage.

Công an Thành phố thiết lập trang fanpage của Ban Chỉ đạo 197 Thành phố trên Facebook; phân công cán bộ quản trị trang fanpage của Ban Chỉ đạo 197 Thành phố; thực hiện các nhiệm vụ theo nội dung đã nêu trên.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan hướng dẫn các cơ quan báo chí thành phố, phối hợp các cơ quan báo chí Trung ương tổ chức tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá trang fanpage của Ban Chỉ đạo 197 Thành phố, mã QR code.

Dự kiến, từ ngày 01/9 đến 01/10/2021 sẽ thiết lập và chạy thử trang fanpage của Ban Chỉ đạo 197 Thành phố. Từ ngày 15/10/2021, sơ kết rút kinh nghiệm và đưa trang fanpage của Ban Chỉ đạo 197 Thành phố hoạt động chính thức.