Hà Nội:

Thêm nhiều người có công được đi điều dưỡng, hỗ trợ tiền khám sức khỏe

Trần Oanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Các đối tượng người có công với cách mạng theo quy định của TP Hà Nội được đi điều dưỡng mỗi năm một lần và nhận hỗ trợ tiền khám sức khỏe 1.000.000 đồng/người/năm.

HĐND TP Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 24/2022/NQ-HĐND Quy định một số chính sách đặc thù người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng của TP Hà Nội. Nghị quyết số 24/2022/NQ-HĐND bao gồm 4 chính sách đặc thù, có hiệu lực từ ngày 1/1/2023, đồng nghĩa với việc sẽ có thêm nhiều người có công được thụ hưởng chính sách đặc thù của TP Hà Nội.

Đối tượng áp dụng Nghị quyết là người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng của TP Hà Nội theo quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

Người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng của TP Hà Nội được thụ hưởng chính sách hỗ trợ, chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe mỗi năm một lần.
Người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng của TP Hà Nội được thụ hưởng chính sách hỗ trợ, chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe mỗi năm một lần.

Về chính sách hỗ trợ, chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng thuộc đối tượng điều dưỡng hai năm một lần, trong năm không thực hiện điều dưỡng theo chính sách Trung ương.

Đối tượng được thụ hưởng chính sách này là: Cha đẻ, mẹ đẻ, người có công nuôi dưỡng liệt sỹ; vợ hoặc chồng, con liệt sĩ bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng;

Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến;

Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể dưới 81%;

Bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể dưới 81%;

Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể dưới 81%;

Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quân sự bị địch bắt tù, đày;

Người có công giúp đỡ cách mạng được tặng thưởng Huân chương kháng chiến.

Mức chi điều dưỡng và hỗ trợ chi khác được áp dụng theo quy định tại Điều 6 và khoản 6, Điều 13 Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24/7/2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

Điều dưỡng tại nhà:  0,9 lần mức chuẩn trợ cấp người có công/1 người/1 lần.

Điều dưỡng phục hồi sức khỏe tập trung: 1,8 lần mức chuẩn trợ cấp người có công/1 người/1 lần.

Hỗ trợ chi phí khác phục vụ công tác điều dưỡng tập trung (điện, nước, vệ sinh,…): 500.000 đồng/1 người/1 lượt điều dưỡng.

Khi chính sách này của Trung ương thay đổi về mức chi thì chính sách đặc thù của TP được áp dụng tương ứng.

Người có công đi điều dưỡng tại Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công Hà Nội được các cán bộ khám sức khỏe hàng ngày. 
Người có công đi điều dưỡng tại Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công Hà Nội được các cán bộ khám sức khỏe hàng ngày. 

Chính sách hỗ trợ tiền ăn và chi khác đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với các mạng nuôi dưỡng tại các Trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công TP; Trung tâm chăm sóc, nuôi dưỡng và điều trị nạn nhân da cam/dioxin TP.

Đối tượng thụ hưởng chính sách là người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng và thân nhân liệt sĩ sống cô đơn, không nơi nương tựa hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nuôi dưỡng tại các Trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công của TP.

Con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng nuôi dưỡng tại Trung tâm chăm sóc, nuôi dưỡng và điều trị nạn nhân da cam/dioxin TP.

Mức chi tiền ăn: 3.000.000 đồng/người/tháng.

Chi khác phục vụ nuôi dưỡng (điện, nước, vệ sinh, quần áo, thuốc chữa bệnh thông thường…) là 500.000 đồng/người/tháng.

Giám đốc Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công Hà Nội Chu Đình Điệp chúc các bác người có công ăn ngon miệng. 
Giám đốc Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công Hà Nội Chu Đình Điệp chúc các bác người có công ăn ngon miệng. 

Chính sách hỗ trợ tiền khám sức khỏe đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng khi thực hiện điều dưỡng phục hồi sức khỏe tập trung tại các Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công.

Mức hỗ trợ (bằng tiền mặt) là 1.000.000 đồng/người/năm.

Chính sách hỗ trợ tiền mai táng khi người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng từ trần.

Mức chi hỗ trợ mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội tại thời điểm người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng từ trần (không áp dụng đối với người có công với cách mạng được hỗ trợ theo Phụ lục 01, Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐND ngày 12/9/2022 của Hội đồng nhân dân TP).

Khi chính sách mai táng của Luật Bảo hiểm xã hội thay đổi thì chính sách đặc thù của TP được áp dụng tương ứng.

Kinh phí thực hiện các chính sách trên được lấy từ nguồn ngân sách TP và ngân sách quận, huyện, thị xã theo phân cấp.