Thi tuyên truyền viên phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường

Chia sẻ

KTĐT - Ngày 13/9, Sở GD&ĐT Hà Nội khai mạc hội thi tuyên truyền viên giỏi phổ biến giáo dục pháp luật trong trường học cấp TP năm học 2012-2013.

Đây là hoạt động nhằm cụ thể hóa nội dung đề án "Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường" trên địa bàn giai đoạn 2010-2020.
 
Thông qua cuộc thi, BTC mong muốn góp phần tạo sự chuyển biến về ý thức, trách nhiệm và hành vi tôn trọng, tuân thủ luật pháp của cán bộ, giáo viên và HS toàn ngành.
 
30 thầy, cô giáo tiêu biểu được lựa chọn từ hơn 1.500 giáo viên thi cấp cơ sở tham dự vòng thi cấp TP. Mỗi thí sinh trải qua hai nội dung thi chính là tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ và trình bày các phương pháp, hình thức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả.