Thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2018

Đoàn Thanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Do ngày 31/3/2019, ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm Dương lịch 2018 là Chủ nhật. Vì vậy, thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ quyết toán thu nhập cá nhân thuế năm 2018 sẽ là ngày 1/4/2019 (thứ 2).

Cán bộ Thuế Hà Nội hỗ trợ người nộp thuế thực hiện các thủ tục quyết toán thuế.
Cục Thuế Hà Nội thông báo, theo quy định tại tiết c, khoản 2, điều 32, Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 đã được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29/11/2006, thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế chậm nhất là ngày thứ 90, kể từ ngày kết thúc năm Dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ quyết toán thuế năm.
Tuy nhiên, ngày 31/3/2019, ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch 2018 là Chủ nhật. Vì vậy, thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ quyết toán thuế năm 2018 sẽ là ngày 1/4/2019 (thứ 2). Các tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ QTT sau ngày 1/4/2019 sẽ bị xử phạt theo quy định.
Tính đến ngày 31/3/2019, Cục Thuế TP Hà Nội đã tiếp nhận 117.151 hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân, đạt trên 90%, tăng hơn 30% so cùng kỳ.
Đối với cá nhân có số thuế nộp thừa, yêu cầu hoàn thuế thu nhập cá nhân thì cá nhân có thể nộp hồ sơ bất cứ thời điểm nào vẫn không bị phạt. Vì vậy, để không mất thời gian chờ đợi của người nộp thuế, đồng thời giảm áp lực cho cả người nộp thuế và công chức thuế, Cục Thuế TP Hà Nội khuyến cáo người nộp thuế có nhu cầu hoàn thuế thu nhập cá nhân có thể nộp hồ sơ sau thời hạn quyết toán thế thu nhập cá nhân năm 2018 (ngày 1/4/2019).
Cục Thuế TP Hà Nội mong muốn người nộp thuế chấp hành tốt chính sách pháp luật thuế và khuyến cáo các DN, tổ chức, cá nhân thực hiện công tác quyết toán thuế đúng quy định.