Thu ngân sách qua KBNN Hà Nội tăng 109%

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Năm 2011, tổng số tiền thu ngân sách Nhà nước (NSNN) trên địa bàn thông qua Kho bạc Nhà nước (KBNN) TP Hà Nội đạt 125.956 tỷ đồng, tăng 109% so với dự toán, trong đó thu từ hoạt động xuất nhập khẩu là 10.710 tỷ đồng, thu nội địa là 109.912 tỷ đồng và thu từ dầu thô là 5.334 tỷ đồng.

Đạt kết quả đó, đơn vị đã triển khai hiệu quả Dự án hiện đại hóa thu giữa các cơ quan thuế, Hải quan, Tài chính. Đặc biệt, KBHN đã thực hiện ủy nhiệm thu thuế nội địa với tất cả 29 quận, huyện cho các ngân hàng TM mở tài khoản giao dịch tại KBNN HN để tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng nộp thuế. Cùng với thu NSNN, KB đã thực hiện kiểm soát tổng số tiền chi thường xuyên NSNN là 43.767 tỷ đồng, trong đó chi đầu tư đạt 17.360 tỷ đồng.