DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Thủ tướng dự Đại hội thi đua vì an ninh Tổ quốc

05-08-2015 15:56
Kinhtedothi - Sáng 5/8, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương đã đến dự và phát biểu tại Đại hội thi đua Vì an ninh Tổ quốc lần thứ VII do Bộ Công an tổ chức.
Tham dự Đại hội còn có Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; Đại tướng Trần Đại Quang - Bộ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo nhiều Bộ, ban, ngành và gần 400 điển hình tiên tiến tiêu biểu trong toàn lực lượng công an nhân dân.
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, thi đua yêu nước là động lực thúc đẩy các phong trào cách mạng và là truyền thống cách mạng của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Trong các giai đoạn của cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng, Nhà nước ta luôn đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và ban hành nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng. 

Thủ tướng cũng bày tỏ vui mừng khi thấy những năm qua, phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” trong Công an nhân dân luôn được Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, triển khai mạnh mẽ, toàn diện và đạt được những kết quả to lớn, có sức lan tỏa cả về bề rộng lẫn chiều sâu với hàng trăm mô hình, điển hình tiên tiến, hàng chục nghìn gương người tốt, việc tốt lập nhiều chiến công, nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác, chiến đấu, lao động, học tập và rèn luyện, tô thắm truyền thống vẻ vang của công an nhân dân anh hùng, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh trật tự, phục vụ đắc lực nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, được được Đảng, Nhà nước.

“Đại hội Thi đua vì an ninh Tổ quốc lần này chúng ta vui mừng, phấn khởi, xúc động và khâm phục những tấm gương điển hình tiên tiến tiêu biểu, là những bông hoa đẹp trong vườn hoa tươi thắm và tiêu biểu cho chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam; các đồng chí đã nêu cao tinh thần xả thân vì nước, vì dân, vượt lên khó khăn gian khổ và cám dỗ đời thường, tinh thần say mê nghiên cứu, tích cực ứng dụng khoa học công nghệ, tận tụy, sáng tạo trong công tác, sẵn sàng hy sinh; mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu, thể hiện sinh động trên tất cả các lĩnh vực công tác của lực lượng Công an nhân dân và trong bất cứ hoàn cảnh nào, lực lượng Công an nhân dân của chúng ta cũng luôn tỏ rõ lòng tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Đảng và Nhà nước ta” - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ đất nước đang trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chủ động hội nhập quốc tế; trong bối cảnh tình hình thế giới biến đổi rất nhanh, phức tạp và rất khó lường, nhất là về tình hình Biển Đông, Việt Nam đang đứng trước nhiều thời cơ vận hội nhưng cũng phải đối mặt với nhiều nguy cơ, thách thức, tác động trực tiếp lợi ích và an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đòi hỏi toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta phải đề cao cảnh giác, nhận thức rõ tình hình, có những chủ trương, giải pháp, quyết sách sáng tạo, phù hợp với hành động kiên quyết, hiệu quả để vượt qua khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ thuận lợi để phát triển đất nước nhanh và bền vững, tiến cùng thời đại, sánh vai với các nước trong khu vực và nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế, trong đó lực lượng công an nhân dân có vai trò đặc biệt quan trọng, là cơ quan tham mưu, là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước. 

“Dù trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, lực lượng Công an nhân dân cũng phải tuyệt đối  trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Đảng và Nhà nước. Hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân; kề vai sát cánh cùng Quân đội nhân dân, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và dựa vào nhân dân để cùng nhau tạo nên sức mạnh tổng hợp, thực hiện thắng lợi mục tiêu chung là giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ nhân dân, bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ chế độ XHCN dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh của chúng ta” - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh.
Để phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc toàn lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2015-2020 tiếp tục phát triển, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian tới. Theo đó, trước hết phải phát tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc toàn lực lượng Công an nhân dân với các phong trào, hình thức đa dạng, thiết thực để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó; giữ vững an ninh quốc gia, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển đảo; giữ vững trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ tốt Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng. 
Thủ tướng cũng yêu cầu mỗi cán bộ, chiến sĩ công an cần phải tiếp tục thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc “càng khó khăn thì càng phải thi đua”; quán triệt và thực hiện nghiêm túc quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua - khen thưởng, nhất là Chỉ thị của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh thi đua yêu nước; Luật Thi đua khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành; cụ thể hóa phương hướng, mục tiêu của Đại hội thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” lần thứ VII và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX sắp tới thành các mục tiêu, chỉ tiêu thi đua, kế hoạch, chương trình hành động cụ thể; ra sức phát huy những ưu điểm, thành tích, kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, thiếu sót, nhất là bệnh thành tích, lãng phí trong thi đua, khen thưởng để phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong lực lượng công an nhân dân ngày càng thiết thực và hiệu quả. Bên cạnh đó, công tác thi đua - khen thưởng và phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc phải gắn chặt với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và điều kiện cụ thể của từng lĩnh vực và từng đơn vị, địa phương; chú trọng công tác kiểm tra, đôn đốc, biểu dương, khen thưởng kịp thời để phong trào thi đua được thường xuyên nuôi dưỡng và phát triển.

“Thực tiễn đã chỉ rõ, đơn vị nào mà cấp ủy lãnh đạo, chỉ huy thường xuyên quan tâm xây dựng phong trào thi đua với nội dung cụ thể, thiết thực gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị thì ở đó không khí công tác sôi nổi, chất lượng tốt hơn, kỷ luật nghiêm minh hơn, nội bộ đoàn kết tốt hơn và đội ngũ cán bộ trưởng thành nhanh hơn” - Thủ tướng phát biểu.

Ngoài ra, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh cần xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại và đi nhanh vào hiện đại ở những lĩnh vực, những lực lượng cần thiết. Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện phải luôn là mục tiêu xuyên suốt của công tác thi đua - khen thưởng. Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống để tinh thần thi đua và ý chí quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thấm sâu vào mỗi cán bộ, chiến sĩ công an, trở thành động lực mạnh mẽ nâng cao chất lượng công tác, chiến đấu, lao động, học tập, rèn luyện của lực lượng công an nhân dân. Trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác thi đua khen thưởng phải xác định rõ trọng tâm, trọng điểm với mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể rõ ràng, phù hợp. Phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo chỉ huy các đơn vị và vai trò nòng cốt xung kích của các tổ chức đoàn thể quần chúng, gắn kết chặt chẽ phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc với việc thường xuyên học tập và làm theo gấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và với việc thường xuyên học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân và các phong trào thi đua yêu nước khác với tinh thần người người thi đua, ngành ngành thi đua, đóng góp xứng đáng hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn tự hào về Công an nhân dân Việt Nam anh hùng và sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi để lực lượng công an nhân dân và phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc phát triển mạnh mẽ và đạt được nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trong thời gian tới.
TAG: