Thúc chủ đầu tư thực hiện thanh toán vốn đầu tư

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sở Tài chính Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, chủ đầu tư dự án, Kho bạc Nhà nước (KBNN) thành phố, Ban quản lý dự án... thực hiện đôn đốc thanh toán vốn đầu tư kế hoạch năm 2014.

Theo đó, các chủ đầu tư cần đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, lập hồ sơ thanh toán và phối hợp với cơ quan thanh toán để đẩy nhanh giải ngân kế hoạch vốn năm 2014 được giao. Đặc biệt là các dự án sử dụng nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ mục tiêu cho ngân sách địa phương và nguồn trái phiếu Chính phủ nhằm đảm bảo đến thời hạn thanh toán sẽ giải ngân 100% kế hoạch vốn.

Theo Báo cáo của KBNN Hà Nội, tính đến ngày 17-6-2014, đối với nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung trong nước giải ngân qua Kho bạc đạt trên 5.000 tỷ đồng; trong đó vốn ngân sách Trung ương là 1.651 tỷ đồng (bằng 26,4% kế hoạch), vốn ngân sách địa phương là 3.623 tỷ đồng (bằng 75,8% kế hoạch).

Đối với nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giải ngân hơn 1.100 tỷ đồng; trong đó dự án Trung ương quản lý là 890,7 tỷ đồng (bằng 26,7% kế hoạch), dự án địa phương quản lý là 231,9 tỷ đồng (bằng 55,3% kế hoạch).