Thực hiện miễn, giảm, giãn gần 36 tỷ đồng thuế

Chia sẻ

KTĐT - Năm 2009, dự toán giao Chi cục thuế Long Biên thực hiện thu hơn 606 tỷ đồng (trong đó thu từ các khoản thuế là hơn 306 tỷ đồng, thu từ đấu giá quyền sử dụng đất là 300 tỷ đồng).

KTĐT - Năm 2009, dự toán giao Chi cục thuế Long Biên thực hiện thu hơn 606 tỷ đồng (trong đó thu từ các khoản thuế là hơn 306 tỷ đồng, thu từ đấu giá quyền sử dụng đất là 300 tỷ đồng).

Mặc dù gặp nhiều khó khăn do suy giảm kinh tế, thay đổi cơ chế chính sách thuế... anh hưởng không nhỏ đến số thu, song từ đầu năm đến nay, số  thu do Chi cục đảm nhận (trừ thu từ đấu giá quyền sử dụng đất) đạt hơn 375 tỷ đồng (bằng 122% dự toán pháp lệnh; 111% dự toán phấn đấu). Trong đó thuế ngoài quốc doanh đạt hơn 125 tỷ đồng (bằng 100% dự toán pháp lệnh).

Ông Nguyễn Văn Phúc, Chi cục trưởng Chi cục thuế Long Biên cho biết: Cùng với những khó khăn về kinh tế, thời gian qua nhóm nợ khó từ khối ngoài quốc doanh tăng lên đáng kê, chủ yếu là bỏ trốn, mất tích với số tiền lên đến hơn 7,5 tỷ đồng. Qua công tác thanh, kiểm tra 170 đơn vị, chi cục đã tiến hành truy thu và phạt  156 đơn vị với số tiền gần 6 tỷ đồng.

Chi cục cũng đã thực hiện miễn, giảm, giãn thuế gần 36 tỷ đồng, trong đó miễn thuế thu nhập cá nhân hơn 3,6 tỷ đồng, thuế GTGT và lệ phí trước bạ ô tô dưới 10 chỗ ngồi là hơn 15 tỷ đồng và giảm, giãn thuế thu nhập doanh nghiệp là hơn 14 tỷ đồng.