Thường trực HĐND Thành phố Hà Nội tiếp công dân định kỳ

Vân Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Sáng 7/7, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà đã chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND thành phố. Cùng dự buổi tiếp công dân có đại diện Sở Xây dựng, Tài nguyên & Môi trường, Thanh tra thành phố; Ban Pháp chế-HĐND thành phố...

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà chủ trì buổi tiếp công dân sáng 7/7.
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà chủ trì buổi tiếp công dân sáng 7/7.

Thường trực HĐND TP đã tiếp công dân theo hồ sơ vụ việc của ông Cao Thành Sơn (con trai ông Cao Tân), tổ 3, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân liên quan đến xã Phú Thị, huyện Gia Lâm.

Nội dung đơn: Đề nghị thực hiện 3 quyết định của UBND huyện Gia Lâm liên quan việc thu hồi đất của các hộ gia đình lấn chiếm đất công, cản trở đến lối đi của một số hộ gia đình tại thôn Đại Bản, xã Phú Thị, huyện Gia Lâm.

Theo hồ sơ vụ việc, tháng 10/1999, ông Cao Tân, thôn Đại Bản, xã Phú Thị, huyện Gia Lâm đã có đơn gửi đến UBND huyện Gia Lâm kiến nghị về việc giải quyết con đường cho xóm mà ông Trần Ngọc Đê đã lấn chiếm.

UBND huyện Gia Lâm đã trả lời đơn kiến nghị của ông Cao Tân và đã ban hành các Quyết định: Quyết định số 231/QĐ-UB ngày 10/5/2000 về việc thu hồi 23,2m2 của gia đình ông Nguyễn Huy Hoằng đang chiếm dụng trái phép tại Đại Bản, xã Phú Thị; thuộc thửa số 38b, tờ bản đồ số 8 do vẽ năm 1993, giao cho UBND xã Phú Thị quản lý, sử dụng để làm đường đi;

Quyết định số 232/QĐ-UB ngày 10/5/2000 về việc thu hồi 43m2 của gia đình ông Trần Ngọc Đê đang chiếm dụng trái phép tại Đại Bản, xã Phú Thị; thuộc thửa số 37b, tờ bản đồ số 8 do vẽ năm 1993, giao cho UBND xã Phú Thị quản lý, sử dụng để làm đường đi.

Quyết định số 150/QĐ-UB ngày 21/3/2001 về việc thu hồi 25m2 đất của gia đình bà Nguyễn Thị Quý tại thôn Đại Bản, xã Phú Thị; thuộc tờ bản đồ số 8 do vẽ năm 1993, giao cho UBND xã Phú Thị quản lý, sử dụng để làm đường đi.

Đại diện sở, ngành thành phố báo cáo tại buổi tiếp công dân
Đại diện sở, ngành thành phố báo cáo tại buổi tiếp công dân

Ngày 2/11/2018, trên cơ sở đề xuất của UBND huyện Gia Lâm, Sở Tài nguyên & Môi trường đã có Văn bản số 1805/STNMT-TTr phúc đáp. Trong đó, Sở Tài nguyên & Môi trường nêu: Các quyết định thu hồi đất của công dân đến nay vẫn chưa thực hiện, các hộ dân vẫn tiếp tục sử dụng, có hộ mua đi bán lại, khiếu kiện của ông Cao Tân chưa được giải quyết dứt điểm, Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm có trách nhiệm giải quyết trả lời đơn của ông Cao Thành Sơn theo quy định.

Tuy nhiên, sau hơn 20 năm đơn của công dân vẫn chưa được UBND huyện Gia Lâm giải quyết dứt điểm. Công dân tiếp tục gửi đơn kiến nghị gửi đến Thường trực HĐND TP. Thường trực HĐND TP đã có Phiếu chuyển đơn số 27/PCĐ-HĐND ngày 20/3/2023 đến UBND huyện Gia Lâm để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Ngày 5/4/2023, UBND huyện Gia Lâm có Văn bản số 951/UBND-VP giao phòng Tài nguyên & Môi trường huyện phối hợp với UBND xã Phú Thị kiểm tra, xem xét, tham mưu UBND huyện giải quyết theo thẩm quyền, trả lời công dân và báo cáo Thường trực HĐND TP.

Tại buổi làm việc, Thường trực HĐND TP đã đề nghị UBND huyện Gia Lâm rà soát hồ sơ quản lý đất đai tại địa phương, tổ chức thực hiện dứt điểm 3 Quyết định đã có hiệu lực pháp luật và báo cáo kết quả thực hiện đến Thường trực HĐND TP trong tháng 8/2023 để đảm bảo kỷ cương của pháp luật.

Thường trực HĐND TP giao Ban Pháp chế HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP, Ban Tiếp công dân TP phố theo dõi, đôn đốc và giám sát việc giải quyết, tổng hợp báo cáo Thường trực HĐND TP theo quy định.