Thường trực HĐND TP chủ trì tiếp công dân phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Quí Tiên đề nghị Sở TN&MT sớm báo cáo UBND TP để ban hành quyết định thu hồi đất đã giao Công ty TNHH MTV Quản lý và phát triển nhà Hà Nội, bàn giao lại cho UBND quận Cầu Giấy để triển khai dự án, tạo điều kiện tốt hơn cho khu vực.

Thực hiện Quy chế tiếp công dân của Chủ tịch HĐND TP Hà Nội, đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XVI nhiệm kỳ 2021-2026 và Thông báo về ủy nhiệm chủ trì tiếp công dân của Chủ tịch HĐND TP trong tháng 8/2022, chiều nay, 26/8, Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Quí Tiên đã chủ trì buổi tiếp công dân giải quyết đơn kiến nghị của bà Phạm Thị Lụa, số nhà 28/158/51 Nguyễn Khánh Toàn, tổ dân phố (TDP) số 8, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy.

Theo đó, Văn phòng Đoàn ĐB Quốc hội và HĐND TP đã tiếp thu ý kiến của Ban Pháp chế HĐND TP và bổ sung báo cáo quá trình giải quyết đối với vụ việc của bà Phạm Thị Lụa, số nhà 28/158/51 Nguyễn Khánh Toàn, TDP số 8, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy. Nội dung đơn cụ thể là đề nghị ban hành quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng nhà họp, sân chơi TDP số 8 (trước đây là TDP số 37) phường Quan Hoa.

Ngày 21/10/2015, UBND TP có Văn bản số 7415/UBND-TNMT đồng ý chủ trương thu hồi đất của quận Cầu Giấy, trong đó có việc thu hồi 466,4m2 đất tại TDP số 37 phường Quan Hoa để lập dự án xây dựng công trình công cộng, theo đó UBND TP đồng ý về chủ trương thu hồi, giao các diện tích đất theo quy hoạch nêu trên cho UBND quận Cầu Giấy quản lý, lập dự án sử dụng vào mục đích công cộng phục vụ Nhân dân trong khu vực. Ngày 8/8/2016, UBND quận Cầu Giấy có Quyết định 3065/QĐ-UBND về phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng, tỷ lệ 1/500 dự án nhà họp, sân chơi TDP số 8 (trước đây là TDP 37), phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy. Ngày 1/9/2017, UBND quận có Quyết định 3623/QĐ-UBND về thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư quận Cầu Giấy thực hiện công tác GPMB dự án xây dựng nhà họp, sân chơi TDP số 8 (trước đây là TDP 37), phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy.

Quang cảnh buổi tiếp công dân tháng 8/2022 của Thường trực HĐND TP Hà Nội
Quang cảnh buổi tiếp công dân tháng 8/2022 của Thường trực HĐND TP Hà Nội

Sau đó, Sở TN&MT có Tờ trình số 2934/TTr-STNMT-CCQLĐĐ ngày 13/4/2018 và số 7227/TTr-STNMT-CCQLĐĐ ngày 4/10/2018 về thu hồi đất tại phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy do Công ty TNHH MTV Quản lý và phát triển nhà Hà Nội quản lý để bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện dự án nhà họp, sân chơi TDP số 8. Theo đó, Sở đề nghị UBND TP ban hành quyết định thu hồi 466,4m2 đất tại phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy do Công ty TNHH MTV Quản lý và phát triển nhà Hà Nội quản lý, giao diện tích thu hồi trên cho UBND quận Cầu Giấy để bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Công dân có đơn gửi Thường trực HĐND TP và UBND TP, Thường trực HĐND TP cho ý kiến chỉ đạo giao Văn phòng theo dõi kết quả xử lý đơn của UBND TP. Hiện Văn phòng UBND TP đang giao Phòng TN&MT tham mưu, xử lý đơn kiến nghị của công dân.

Tại buổi tiếp, công dân đã trình bày nội dung kiến nghị; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND quận Cầu Giấy và phường Quan Hoa nêu ý kiến.

Kết luận buổi tiếp công dân, Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Quí Tiên nêu rõ: Đề nghị hệ thống cấp ủy, chính quyền TDP trong đó công dân Phạm Thị Lụa, là Phó Bí thư Chi bộ có trách nhiệm phối hợp các cán bộ địa bàn tiếp tục cố gắng thực hiện tuyên truyền vận động các hộ dân để chấp hành tốt các quy định, tạo điều kiện xây dựng khu dân cư văn minh, khang trang hơn.

Khẳng định cần xử lý triệt để diện tích đất lấn chiếm, Phó Chủ tịch HĐND TP đề nghị lãnh đạo Công ty TNHH MTV Quản lý và phát triển nhà Hà Nội báo cáo đầy đủ về diện tích đất lấn chiếm; với diện tích đất lưu không thì sau này bàn giao cho UBND phường quản lý. Với 600m2 đất lấn chiếm cũng cần có giải pháp, trước mắt với hơn 400m2 thì ra quyết định thu hồi của Công ty để bàn giao cho chính quyền địa phương thực hiện dự án xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng phục vụ người dân, tiếp đó xử lý giai đoạn 2 đối với những hộ lấn chiếm khác.

Phó Chủ tịch HĐND TP đề nghị Sở TN&MT sớm báo cáo UBND TP để ban hành quyết định thu hồi đất đã giao Công ty, bàn giao lại cho quận Cầu Giấy, trên cơ sở đó quận triển khai dự án, tạo điều kiện tốt hơn cho khu vực. Chính quyền địa phương cần tiếp tục tích cực tổ chức tuyên truyền vận động có hiệu quả để tạo đồng thuận trong Nhân dân.