DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Tiếp tục đẩy mạnh phát triển thủy sản

17-07-2015 14:03
Kinhtedothi - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có văn bản số 5377/NHNN-TD yêu cầu các ngân hàng thương mại (NHTM) tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.
Theo đó, NHNN yêu cầu các NHTM tiếp tục quán triệt, chỉ đạo đến từng chi nhánh, phòng giao dịch trên địa bàn 28 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thống đốc NHNN tại Công văn số 1085/NHNN-TD ngày 26/02/2015 và Công văn số 3778/NHNN-TD ngày 27/5/2015 về triển khai Nghị định 67 của Chính phủ, đặc biệt trong việc niêm yết công khai điều kiện vay vốn, danh mục hồ sơ, thời gian xử lý hồ sơ và thông báo kết quả bằng văn bản cho chủ tàu.

 
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Chỉ đạo các chi nhánh, phòng giao dịch tiếp nhận tất cả các trường hợp chủ tàu gửi hồ sơ đề nghị vay vốn tại ngân hàng; Tích cực phối hợp với chủ tàu hoàn thiện hồ sơ vay vốn, nhất là những trường hợp hồ sơ gửi ngân hàng chưa đầy đủ, giúp chủ tàu kịp thời hoàn thiện hồ sơ đề nghị vay vốn ngân hàng.

Các NHTM cần đẩy nhanh tiến độ thẩm định và phê duyệt cho vay tại chi nhánh và Hội sở chính của NHTM; báo cáo kịp thời những khó khăn, vướng mắc về NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố hoặc Hội sở chính NHTM để có giải pháp xử lý, tháo gỡ, giúp chủ tàu đủ điều kiện sớm được vay vốn đóng mới nâng cấp tàu, vay vốn lưu động phục vụ khai thác hải sản xa bờ theo Nghị định 67 của Chính phủ.

Đối với các chủ tàu tạm thời gặp khó khăn về vốn đối ứng để thực hiện dự án đóng mới, nâng cấp tàu theo quy định tại Nghị định 67, các NHTM được xem xét cho vay theo cơ chế cho vay thông thường.

Các NHTM thông tin rõ ràng, đầy đủ, kịp thời tới chủ tàu các quy định của ngành Ngân hàng liên quan đến việc cho vay phát triển thủy sản theo Nghị định 67. 

Hội sở chính các NHTM nghiên cứu và triển khai các quy định nội bộ đặc thù về giá mua bán vốn, chính sách động viên khen thưởng… nhằm khuyến khích chi nhánh, phòng giao dịch trên địa bàn 28 tỉnh, thành phố ven biển đẩy mạnh cho vay đóng mới, nâng cấp tàu, cho vay vốn lưu động phục vụ khai thác hải sản xa bờ theo Nghị định 67. Trường hợp gặp khó khăn về nguồn vốn cho vay phát triển thủy sản theo Nghị định 67 của Chính phủ, các ngân hàng báo cáo kịp thời về NHNN để có giải pháp hỗ trợ.
TAG: