Tiếp tục quản lý giá sữa cho trẻ em

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Từ 1/6/2015 - 31/12/2016, Chính phủ chủ trương tiếp tục thực hiện quản lý và bình ổn giá sữa với sản phẩm sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi theo nguyên tắc ấn định giá tối đa.

Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì và phối hợp với các bộ liên quan và UBND các tỉnh, TP tiếp tục quản lý giá mặt hàng này. Trong quá trình thực hiện, nếu có những nguyên nhân khách quan tác động đến giá sữa, cơ quan quản lý Nhà nước về giá sẽ chịu trách nhiệm rà soát, xác định giá tối đa cho phù hợp. Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, phân phối sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi phải thực hiện kê khai giá đối với sản phẩm sữa theo quy định của pháp luật.