Tiếp tục triển khai nhiều hạng mục bảo đảm ATGT đường sắt

Chia sẻ

KTĐT - Thực hiện Quyết định 1856/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ với mục tiêu lập lại TTATGT đường sắt, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã tiến hành lập dự án theo kế hoạch triển khai đồng bộ.

KTĐT - Thực hiện Quyết định 1856/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ với mục tiêu lập lại TTATGT đường sắt, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã tiến hành lập dự án theo kế hoạch triển khai đồng bộ.

Để đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của Chính phủ, Tổng công ty đã chia dự án thành 2 tiểu dự án (tiểu dự án 1 và 2). Tiểu dự án 1 đã được Bộ GTVT phê duyệt đầu tư tại Quyết định 2358/QĐ-BGTVT ngày 1-9-2009 với kinh phí 377 tỷ đồng, bao gồm các hạng mục liên quan đến nhiều nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông giữa đường sắt và đường bộ. Dự kiến việc thi công các hạng mục vào quý I-2010. Cùng với việc triển khai Tiểu dự án 1, Tiểu dự án 2 được Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tiến hành công tác chuẩn bị đầu tư, bao gồm, đền bù, giải tỏa hành lang ATGTĐS; cưỡng chế, giải tỏa hành lang ATĐS và cưỡng chế giải tỏa các công trình vi phạm hành lang ATGTĐS đã được đền bù với kinh phí thực hiện 644 tỷ đồng. Lập đường gom, rào cách ly (kinh phí 313 tỷ đồng); xây dựng hàng rào hộ lan ngăn cách đường bộ và đường sắt (kinh phí 283,9 tỷ đồng); xây dựng đường ngang mới, làm cầu vượt, hầm chui (kinh phí 160, 4 tỷ đồng). Riêng về xây dựng hệ thống đảm bảo ATGTĐS và đường bộ với tổng kinh phí 172 tỷ đồng, đây là những "điểm đen" ô tô thường xuyên đi qua đường sắt, vì vậy giai đoạn 2 của dự án đã được Bộ GTVT bố trí vốn trái phiếu Chính phủ năm 2009. Tổng công ty ĐSVN đã giao cho Ban QLDAKV1 quản lý thực hiện dự án, gấp rút triển khai và dự kiến hoàn thành trước 31/12.

Ngoài ra, Tổng công đường sắt cũng đã thống kê, rà soát các vị trí vi phạm hành lang ATGTĐS tại 30 tỉnh, thành phố trong cả nước, xây mới 104 đường ngang, 3 hầm chui, xây dựng 4 cầu đường bộ vượt đường sắt, lập 101, 610 km đường gom rào cách ly, xây dựng 105 km rào cách ly, xây dựng 307 km hàng rào bảo vệ.