DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Tổ chức Lễ trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh

Minh Phúc
12-08-2016 16:47
Kinhtedothi - Bộ VHTT&DL đã ban hành Quyết định số 2804/QĐ-BVHTTDL phê duyệt Kế hoạch tổ chức Lễ trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật năm 2016.
Theo đó, dự kiến Lễ trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật năm 2016 sẽ diễn ra lúc 8 giờ ngày 30/9/2016 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Bộ VHTT&DL giao Vụ Thi đua, Khen thưởng chủ trì và phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ thực hiện Kế hoạch tổ chức Lễ trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật năm 2016.

BTC Lễ trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật năm 2016 do Lãnh đạo Bộ VHTT&DL làm Trưởng ban, với sự tham gia của các đơn vị thuộc Bộ VHTT&DL (gồm: Vụ Thi đua, Khen thưởng, Văn phòng Bộ, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Cục Điện ảnh, Ban quản lý Nhà hát Lớn Hà Nội) và các đơn vị thuộc các cơ quan chức năng liên quan (gồm: Vụ Thi đua - Khen thưởng, Văn phòng Chủ tịch nước; Vụ Tổ chức, Hành chính nhà nước và Công vụ, Văn phòng Chính phủ; Vụ Nghiên cứu - Tổng hợp, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương).

Đối với Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ VHTT&DL yêu cầu Cục đề xuất Tổng đạo diễn Chương trình nghệ thuật phục vụ Lễ trao tặng. Đồng thời, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình biểu diễn nghệ thuật 3 tiết mục ca múa nhạc với các tác phẩm đạt Giải thưởng năm 2016 phục vụ Lễ trao tặng. Chương trình tổng duyệt sẽ được tổ chức vào ngày 27/9/2016.

Việc tổ chức Lễ trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật năm 2016 nhằm tôn vinh các tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị cao, qua đó khẳng định và thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với văn nghệ sĩ và sự nghiệp phát triển nền văn học, nghệ thuật nước nhà trong thời gian qua.
TAG: