Tổ chức tín dụng phải kịp thời tiếp quỹ cho ATM

Chia sẻ

KTĐT - Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng chủ động phối hợp với doanh nghiệp và tổ chức trả lương qua tài khoản để đưa ra chính sách hỗ trợ thiết thực đối với người lao động có thu nhập thấp, đặc biệt là công nhân khu công nghiệp, khu chế xuất.

Ngày 30/1/2013, Ngân hàng Nhà nước đã có công văn yêu cầu các ngân hàng khẩn trương kiểm tra, rà soát mạng lưới ATM và quy định về phí dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa.

Công văn trên nêu rõ: "các ngân hàng phải có kế hoạch bố trí cán bộ thường xuyên trực theo dõi hoạt động của hệ thống ATM để kịp thời tiếp quỹ, giải quyết các khiếu nại, thắc mắc của khách hàng, đảm bảo hệ thống hoạt động thông suốt, an toàn trước mắt là dịp Tết Nguyên đán và sau ngày 1/3 khi quy định về thu phí ATM chính thức có hiệu lực".

 
Tổ chức tín dụng phải kịp thời tiếp quỹ cho ATM - Ảnh 1
 
Ảnh mang tính chất minh họa. Nguồn: Internet.
 

Mặt khác, Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các ngân hàng khẩn trương rà soát các hợp đồng sử dụng thẻ ngân hàng và tài khoản cũng như hợp đồng cung ứng dịch vụ trả lương qua tài khoản với các đơn vị trả lương để đảm bảo quyền và lợi ích của người lao động nhận lương qua tài khoản. Các ngân hàng cần căn cứ vào cơ sở hạ tầng thanh toán tại mỗi địa phương và khả năng cung ứng dịch vụ ATM để triển khai, tránh gây khó khăn cho chủ thẻ.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố quản lý, cập nhật danh sách ATM trên địa bàn; chỉ đạo các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán trên địa bàn tăng cường kiểm tra, nâng cao chất lượng ATM/POS, chú trọng công tác  tiếp quỹ, lựa chọn các loại tiền đủ tiêu chuẩn, tiếp quỹ đầy đủ, đáp ứng nhu cầu thanh toán của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng chủ động phối hợp với doanh nghiệp và tổ chức trả lương qua tài khoản để đưa ra các chính sách hỗ trợ thiết thực đối với người lao động có thu nhập thấp, đặc biệt là công nhân khu công nghiệp, khu chế xuất.

Bên cạnh đó, tổ chức phát hành thẻ xây dựng và công bố công khai biểu phí dịch vụ thẻ phù hợp với biểu khung mức phí dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa, báo cáo Ngân hàng Nhà nước trước ngày 20/2/2013; xây dựng và cài đặt chương trình phần mềm dịch vụ thẻ phù hợp với các quy định, trong đó hạn mức rút tiền mặt một lần tối đa được khuyến khích nâng cao hơn 2 triệu đồng nhằm gia tăng thêm quyền lợi cho khách hàng sử dụng thẻ.

Định kỳ hàng quý (trước ngày 20 của tháng cuối quý báo cáo), Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố gửi báo cáo tình hình hoạt động của mạng lưới ATM trên địa bàn trong quý về Ngân hàng Nhà nước (Vụ Thanh toán).