TP Cần Thơ thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết 78/NQ- CP của Chính phủ

Hồng Thắm – Hồng Lĩnh (thực hiện)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhân dịp đầu xuân năm mới, phóng viên báo Kinh tế & Đô thị đã có cuộc phỏng vấn Chủ tịch UBND TP Cần Thơ – ông Trần Việt Trường.

Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 18/6/2022 của Chính phủ trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của Bộ Chính trị về: “Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” đã yêu cầu TP Cần Thơ xây dựng nơi đây thành trung tâm phát triển của vùng. Theo đó, phải có dịch vụ thương mại, y tế, giáo dục – đào tạo, khoa học – công nghệ, văn hóa, du lịch, và công nghiệp chế biến hiện đại.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ – ông Trần Việt Trường
Chủ tịch UBND TP Cần Thơ – ông Trần Việt Trường

Nhân dịp đầu xuân năm mới, phóng viên báo Kinh tế & Đô thị đã có cuộc phỏng vấn Chủ tịch UBND TP Cần Thơ – ông Trần Việt Trường.

Cần Thơ là đô thị hạt nhân vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Thưa ông, để thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của Bộ Chính trị cũng như Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 18/6/2022 của Chính phủ về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 TP Cần Thơ đã có kế hoạch triển khai như thế nào?

- Chúng tôi đã chỉ đạo quán triệt nghiêm túc Nghị quyết số 13-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng ĐBSCL đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chính phủ ban hành Chương trình hành động tại Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 18/6/2022; đồng thời Thành ủy Cần Thơ ban hành Chương trình số 31-CTr/TU ngày 16 tháng 6 năm 2022 để triển khai thực hiện; theo đó, UBND TP xây dựng và ban hành Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 12/8/2022; với mục đích:

Tập trung tổ chức triển khai quán triệt đầy đủ nội dung, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 78/NQ-CP của Chính phủ, Chương trình số 31-CTr/TU của Thành ủy, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức về ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết số 13-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã nêu tại Nghị quyết số 13-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 78/NQ-CP của Chính phủ, Chương trình số 31-CTr/TU của Thành ủy, tạo ra bước đột phá mới trong xây dựng và phát triển TP Cần Thơ trên cơ sở phát huy tối đa vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng của thành phố, khai thác hiệu quả hơn tiềm năng, lợi thế của TP, của vùng và các tiểu vùng ĐBSCL, bảo đảm sự gắn kết hữu cơ trong vùng và liên kết chặt chẽ với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và Tiểu vùng sông Mê Kông.

Tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực mới cho đầu tư phát triển, phát triển TP toàn diện cả về kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, bám sát Văn kiện Đại hội XIII và các Nghị quyết của T.Ư, Bộ Chính trị, Chính phủ về phát triển nhanh và bền vững vùng ĐBSCL nói chung và TP Cần Thơ nói riêng; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XIV.

Phân công nhiệm vụ cụ thể các sở, ban ngành TP, các cơ quan T.Ư trên địa bàn, UBND quận, huyện xây dựng Kế hoạch/Chương trình hành động tại cơ quan, đơn vị, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh TP Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Mục tiêu đến năm 2030: Cần Thơ là TP sinh thái, văn minh, hiện đại mang đậm bản sắc văn hóa sông nước vùng ĐBSCL; là trung tâm của vùng về dịch vụ thương mại, du lịch, logistiscs, công nghiệp chế biến, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, giáo dục và đào tạo, y tế chuyên sâu, khoa học công nghệ, văn hóa, thể thao; là đô thị hạt nhân vùng ĐBSCL; đời sống vật chất và tinh thần của người dân đạt mức cao; tổ chức Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; quốc phòng, an ninh được bảo đảm vững chắc.

Tầm nhìn đến năm 2045: xây dựng Cần Thơ là TP sinh thái, văn minh, hiện đại mang đậm bản sắc sông nước vùng ĐBSCL; thuộc nhóm các TP phát triển khá ở châu Á.

Thành phố Cần Thơ nhìn từ trên cao. Ảnh: Hồng Thắm
Thành phố Cần Thơ nhìn từ trên cao. Ảnh: Hồng Thắm

Là đô thị sông nước sinh thái, văn minh và hiện đại

Để đạt được những mục tiêu và kỳ vọng trên, UBND TP chỉ đạo tập trung vào những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nào, thưa ông?

- TP chỉ đạo tập trung vào 6 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

Thực hiện tốt công tác quán triệt, tuyên truyền, tạo sự thống nhất, đồng thuận của xã hội trong xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của Bộ Chính trị; xây dựng chương trình/kế hoạch hành động thực hiện nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, nâng tầm tư duy và tạo quyết tâm cao của các cấp, các ngành. Chủ động phối hợp tốt với MTTQ Việt Nam TP, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan thông tấn, báo chí tuyên truyền, phổ biến thông tin về Nghị quyết của T.Ư, Thành ủy, kế hoạch của UBND TP.

Thực hiện tốt công tác hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển và đẩy mạnh liên kết, hợp tác phát triển; trong đó tập trung vào một số mặt công tác chủ yếu sau:

Đổi mới và nâng cao chất lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Thúc đẩy phát triển chuyển đổi số ở các ngành, địa phương. Tập trung xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số, đô thị thông minh.

Tăng cường vai trò của TP trong hoạt động phối hợp thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng điều phối vùng ĐBSCL, giai đoạn 2020 - 2025. Triển khai có hiệu quả Quy hoạch vùng ĐBSCL thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Chính phủ về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu. Tăng cường liên kết, hợp tác với các tỉnh thành, viện trường.

Tích cực phối hợp với Bộ NN&PTNT hoàn chỉnh, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm liên kết, sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng ĐBSCL tại Cần Thơ.

Hoàn thành và triển khai thực hiện hiệu quả Quy hoạch TP Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Điều chỉnh Quy hoạch chung TP Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo hướng đô thị sông nước sinh thái, văn minh và hiện đại. Tăng cường rà soát, đánh giá, điều chỉnh quy hoạch đô thị và nông thôn, quy hoạch hạ tầng trên địa bàn TP theo quy định.

Phối hợp với Bộ GTVT đầu tư xây dựng hoàn thành các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm kết nối vùng qua địa bàn TP Cần Thơ; khai thác hiệu quả cụm cảng Cái Cui và đầu tư phát triển thành cảng biển quốc tế phù hợp theo quy hoạch hệ thống cảng biển quốc gia; triển khai Đề án “Định hướng huy động nguồn vốn đầu tư kết cấu hạ tầng cảng hàng không”…

Phát triển nhanh và bền vững kinh tế TP thông qua việc đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng tăng cường ứng dụng khoa học và công nghệ, công nghệ số, đổi mới sáng tạo. Giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, sử dụng bền vững tài nguyên, chủ động thích ứng, ứng phó với biến đổi khí hậu. Xây dựng hoạt động xúc tiến có trọng tâm, trọng điểm, tầm nhìn và chiến lược nhằm chuyển đổi và hình thành cơ cấu đầu tư hợp lý, tập trung vào các ngành, lĩnh vực then chốt, các công trình, dự án trọng điểm, có sức lan tỏa rộng và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của TP; thu hút tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển theo hướng đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư, mở rộng các hình thức đầu tư. Thu hút và sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay, vốn tư nhân theo phương thức đối tác công - tư (PPP) để phát triển hạ tầng và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu; thu hút có chọn lọc các dự án có vốn đầu tư nước ngoài.

Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Phát triển mạng lưới trường đại học và mở rộng các trường cao đẳng, dạy nghề, cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo hướng mở, đa dạng, linh hoạt với nhiều trình độ đào tạo đáp ứng nhu cầu nhân lực có kỹ năng nghề, chủ động tham gia vào thị trường đào tạo nhân lực quốc tế. Chủ động trong việc kiểm soát, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với các nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân tộc, tôn giáo trong tình hình mới. Triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn TP Cần Thơ giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ 2021 đến năm 2025.

Tăng cường quốc phòng, an ninh kết hợp với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội theo các quy hoạch, đề án, kế hoạch có tính khả thi cao, gắn với bảo đảm an ninh kinh tế trong tình hình mới; Đảm bảo an ninh chính trị, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống; Phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, phấn đấu kéo giảm, đẩy lùi tội phạm nhất là các tội phạm nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, tội phạm mới bảo đảm trật tự an toàn xã hội; tuần tra, kiểm soát, xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm an toàn giao thông, có phương án chống ùn tắc giao thông. Đẩy mạnh triển khai và đa dạng hóa các hoạt động đối ngoại, nâng cao hiệu quả công tác ngoại giao kinh tế gắn với ngoại giao chính trị và ngoại giao văn hóa, vận dụng sáng tạo, linh hoạt bằng nhiều hình thức phù hợp với điều kiện thực tiễn của TP.

Tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thông qua việc thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung về sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có bản lĩnh chính trị, tính chuyên nghiệp cao, năng động, sáng tạo, nhất là đội ngũ lãnh đạo, quản lý các cấp. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực.

Để thực hiện tốt kế hoạch nói trên, TP đã chỉ đạo các ban ngành, quận huyện quán triệt và thực hiện những nội dung chủ yếu nào, thưa ông?

- Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiêm túc triển khai thực hiện nhanh, hiệu quả, thực chất, toàn diện nhiệm vụ, giải pháp đã được đề ra tại các Nghị quyết số 13-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 78/NQ-CP của Chính phủ, Chương trình số 31-CTr/TU của Thành ủy và các nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Kế hoạch này; chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể của cơ quan, đơn vị, địa phương mình, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh, đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc giám sát, tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao; chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND TP, Chủ tịch UBND TP về kết quả thực hiện của sở, ban ngành, địa phương mình.

Sở, ban, ngành TP, các cơ quan T.Ư đóng trên địa bàn, UBND quận, huyện có trách nhiệm xây dựng, ban hành chương trình, kế hoạch hành động, văn bản cụ thể triển khai thực hiện Kế hoạch này; trong đó xác định rõ, đầy đủ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, tiến độ thực hiện, dự kiến kết quả đầu ra đối với từng nhiệm vụ và phân công đơn vị chủ trì thực hiện, cụ thể hóa thành các nhiệm vụ trong kế hoạch công tác hàng năm.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, kịp thời đề xuất các nội dung điều chỉnh để phù hợp với tình hình thực tiễn, gửi đề nghị đến Sở KH&ĐT tổng hợp, báo cáo UBND TP chỉ đạo.

Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ, Chương trình, kế hoạch, đề án được giao; định kỳ hàng năm, tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện.

Các Ban xây dựng Đảng của Thành ủy, MTTQ Việt Nam TP, các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp chặt chẽ với sở, ban ngành, UBND quận, huyện, tăng cường giám sát thực thi công vụ, phản biện xã hội và đóng góp ý kiến, góp phần tạo đồng thuận trong công tác tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ.

Xuyên suốt trong quá trình thực hiện, UBND TP giao Sở TT&TT chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Thành ủy, các cơ quan thông tấn, báo chí, các sở, ban ngành và địa phương tổ chức phổ biến, tuyên truyền rộng rãi các nội dung nêu trên.

Xin cảm ơn ông!