TP Hồ Chí Minh phát động phong trào thi đua năm 2018

Đoàn Vũ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 27/3, UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và cao điểm kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018).

 Lãnh đạo TP dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khi diễn ra lễ phát động.

Tại lễ phát động, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh: Trong những năm qua, hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân TP đã phát huy truyền thống yêu nước nồng nàn, với tinh thần “Vì cả nước, cùng cả nước”, đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức; nhiều phong trào thi đua của TP đã là điểm sáng, là động lực cách mạng quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển TP.
Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong đề nghị các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương và cụm, khối thi đua thuộc TP chủ động tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Trong đó, tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng. Không ngừng đổi mới việc tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước, trên cơ sở bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, với hình thức phong phú, hấp dẫn.

Song song với phong trào thi đua thường xuyên hàng năm, cần tổ chức các phong trào thi đua theo chuyên đề, theo đợt để hướng phong trào thi đua vào giải quyết có kết quả các vấn đề bức xúc của nhân dân về ngập nước, ùn tắc giao thông, ô nhiệm môi trường, quá tải bệnh viện… góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Đồng thời, tiếp tục triển khai có hiệu quả giai đoạn 2 phong trào thi đua “Cả TP chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào “Giảm nghèo bền vững”, phong trào “Doanh nghiệp, doanh nhân đồng hành cùng TP đối mới, phát triển”, phong trào “Thanh niên TP khởi nghiệp, lập nghiệp” và các phong trào thi đua theo chuyên đề phối hợp thực hiện 7 chương trình đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X, góp phần cùng TP thực hiện hoàn thành và vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển về kinh tế - văn hóa – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2018.
 Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.
Bên cạnh đó, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc từ TP đến cơ sở, phường – xã, thị trần, nhà máy, trường học, bệnh viện, cơ quan, đơn vị thiết thực, hiệu quả. Trong đó, cần quan tâm đăng ký xây dựng các công trình thi đua, mô hình mẫu và phát huy sáng tạo khởi nghiệp; tổ chức sơ kết, tổng kết để đánh giá kết quả tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thường, rút ra những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm về vận dụng tư tưởng thi đua yêu nước của Người; biểu dương, tôn vinh, gặp mặt, giao lưu các điển hình, anh hùng, chiến sĩ thi đua qua các thời kỳ.

Ngoài ra, cần coi trọng việc phát hiện, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, xem đây là công tác quan trọng trong đổi mới phương thức tổ chức chỉ đạo các phong trào thi đua của các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Công tác xây dựng điển hình tiên tiến phải được thực hiện từ cơ sở và thực hiện một cách đồng bộ cả 4 khâu phát hiện – bồi dưỡng – tổng kết và nhân rộng.

Thay mặt cho đông đảo cán bộ công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn TP hưởng ứng lễ phát động, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Thành Trung bày tỏ sự quyết tâm hành động trên tinh thần đổi mới sáng tạo để xây dựng TP Hồ Chí Minh trở thành đô thị văn minh, hiện đại.