Trạm thu phí Nam Cầu Giẽ tiếp tục thu phí đến hết ngày 30/4

Chia sẻ

KTĐT - Theo quyết định (số 3435) của Bộ GTVT. Từ 1/1/2013, 12 trạm thu phí đường bộ nộp ngân sách Nhà nước và 5 trạm thu phí trả nợ vay sẽ bị xóa bỏ.

Tuy nhiên, đến nay, trạm thu phí Nam Cầu Giẽ vẫn tiếp tục thu phí đến hết ngày 30/4. Lý giải về việc này, lãnh đạo Xí nghiệp thu phí Nam Cầu Giẽ cho biết, trạm được Nhà nước cho áp dụng thực hiện chính sách xã hội hóa bán quyền thu phí có thời hạn.
 
Công ty TNHH Hải Châu được thu phí tại trạm từ ngày 1/7/2007 đến 30/6/2012. Tuy nhiên, trong quá trình thu phí, công ty đã mở thêm 2 làn đường bên trạm theo hình thức BOT. Vì thế, trạm sẽ được gia hạn thêm 216 ngày nữa sau khi kết thúc hợp đồng để thu đủ số tiền bù vào nguồn vốn đầu tư mở làn đường.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần