Trộm khuân cả két sắt của xí nghiệp

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Sáng ngày 7-1-2010 khi tới làm việc nhân viên XN Chế biến cao su (Nông trường cao su Xà Bang - Cty cao su Bà Rịa) phát hiện cửa văn phòng khóa bị cắt, cánh tủ sắt trong văn phòng bị cắt hở, két sắt trong tủ sắt không cánh mà bay.

KTĐT -  Sáng ngày 7-1-2010 khi  tới làm việc nhân viên XN Chế biến cao su (Nông trường cao su Xà Bang - Cty cao su Bà Rịa) phát hiện cửa văn phòng khóa bị cắt, cánh tủ sắt trong văn phòng bị cắt hở, két sắt trong tủ sắt không cánh mà bay.

Được biết chiều ngày 6-1-2010 nhân viên thủ quĩ lãnh 1,9 tỷ đồng từ ngân hàng về phát lương cho công nhân, phát chưa hết, phòng kế toán hẹn công nhân sẽ lãnh vào ngày hôm sau (7-1).

Đêm hôm đó két sắt của XN còn 438 triệu đồng đã bị kẻ gian lấy mất khiến nhiều công nhân tới lĩnh lương đành về tay không.