Trong 3 năm, Tổng công ty CP Sông Hồng kết nạp 269 đảng viên

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 21/11, đoàn kiểm tra của Thành ủy do Trưởng ban Dân vận Thành ủy Trần Quang Cảnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra việc thực hiện Chương trình số 01-CTr/TU ngày 18/8/2011 của Thành ủy và Nghị quyết 09-NQ/TU ngày 27/2/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy tại Đảng ủy Tổng công ty CP Sông Hồng.

Ban Thường vụ Tổng công ty cho biết, nhằm đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thời gian gần đây đơn vị đã triển khai nhiều giải pháp tăng cường xây dựng các đoàn thể chính trị, củng cố niềm tin cho người lao động, phân công nhiệm vụ cho các cấp ủy viên phụ trách để kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người lao động…

Mỗi năm Đảng ủy mở 1-2 lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng, 1-2 lớp bồi dưỡng đảng viên mới. Trong 3 năm (2011-2013) toàn Đảng bộ kết nạp được 269 đảng viên, vượt 12% so với kế hoạch. Từ năm 2011 đến nay, Đảng ủy thành lập mới 4 chi bộ cơ sở, nâng tổng số cơ sở đảng lên 37… Công tác tuyển dụng, quản lý sử dụng đội ngũ cán bộ cũng được đổi mới, chưa phát hiện trường hợp nào vi phạm chính sách cán bộ, chạy chức, chạy quyền.

 
Đã mở cuộc hội thoại. 1 thư chưa đọLãnh đạo Đảng ủy Tổng công ty CP Sông Hồng báo cáo đoàn kiểm tra về tình hình thực hiện Chương trình 01của Thành ủy... iện Chương trình 01 của Thành ủy
Lãnh đạo Đảng ủy Tổng công ty CP Sông Hồng báo cáo đoàn kiểm tra về tình hình thực hiện Chương trình 01 của Thành ủy.
Trong việc xử lý kỷ luật đảng viên, từ năm 2011 đến nay Đảng ủy đã khai trừ 2 đảng viên, hiện đang tiến hành thủ tục khai trừ 2 đảng viên; đình chỉ sinh hoạt đảng với 6 người, xóa tên 8 đảng viên. Trong 3 năm qua chưa có vụ việc nào khiếu nại về kỷ luật đảng.

Đến nay, Tổng công ty cũng đã thực hiện tốt việc kiện toàn tổ chức bộ máy để tăng cường vai trò lãnh đạo, hiệu quả trong quản lý DN, quản lý nhà nước, quản lý kinh tế… Nhằm kiện toàn mô hình tổ chức đảng, đoàn thể trong các DN ngoài khu vực nhà nước, Đảng bộ Tổng công ty đã thành lập được 3 chi bộ cơ sở có vốn nhà nước dưới 50%; thành lập 2 tổ chức công đoàn và 2 tổ chức đoàn thanh niên. Thực tế đến nay cho thấy các đơn vị này hầu hết hoạt động rất hiệu quả.

Tuy nhiên, đoàn kiểm tra của Thành ủy nhấn mạnh, Đảng ủy Tổng công ty CP Sông Hồng cần sớm khắc phục một số tồn tại trong công tác nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Nhất là, một số ít cấp ủy đảng chưa thực sự quan tâm đổi mới phương pháp lãnh đạo về công tác xây dựng Đảng và đoàn thể, hoặc có làm nhưng kết quả chưa đáp ứng yêu cầu hiện nay. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên đã được đơn vị làm nhưng chưa toàn diện, chưa thường xuyên.