DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Trung ương thảo luận Đề án bầu cử đại biểu QH, HĐND

08-10-2015 05:45
Kinhtedothi - Ngày 7/10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng thảo luận về Đề án bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.  
Kinhtedothi - Ngày 7/10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng thảo luận về Đề án bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

 
Buổi sáng, Trung ương làm việc tại tổ, thảo luận về Đề án bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Buổi chiều, Trung ương làm việc tại Hội trường, thảo luận về Đề án bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội chủ trì, điều hành phiên họp.

Trong phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 12 (khóa XI), sáng 5/10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân sắp tới sẽ là lần thứ hai thực hiện Nghị quyết Hội nghị trung ương 4 khóa X về đổi mới tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp trong cùng một thời điểm, phù hợp với quy định của Hiến pháp năm 2013 và pháp luật về bầu cử hiện hành.

Theo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị đã chỉ đạo sát sao và Đảng đoàn Quốc hội đã chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng Đề án về phương hướng bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Tiếp thu ý kiến của Bộ Chính trị, Đảng đoàn Quốc hội đã hoàn chỉnh Đề án trình Trung ương xem xét, quyết định tại Hội nghị lần này.

Đề án đã tổng kết, đánh giá toàn diện, khách quan tình hình bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp một số nhiệm kỳ gần đây, chỉ rõ những kết quả đã đạt được, những hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm. Từ đó đề xuất phương hướng xử lý những vấn đề đặt ra trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức hữu quan trong công tác bầu cử.
TAG: