Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai: Thực hiện dân chủ thực chất ở từng khu dân cư

Hồng Thái
Chia sẻ

Kinhtedothi - Nhấn mạnh trọng tâm của công tác dân vận năm 2021 là đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đề nghị cần thúc đẩy hình thức dân chủ trực tiếp, cần thực hiện dân chủ thực chất ở từng khu dân cư, đơn vị, cơ quan và doanh nghiệp.

Ngày 31/12, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XII của Đảng, tổng kết công tác dân vận năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Tham dự tại điểm cầu trung tâm có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; lãnh đạo các Ban Đảng T.Ư, Quốc hội, Chính phủ...

Đại biểu TP Hà Nội tham dự tại điểm cầu trung tâm có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản. Dự tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội có lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy và đại diện các quận, huyện, thị ủy…

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, công tác dân vận luôn bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực, trách nhiệm, tăng cường công tác phối hợp trong hệ thống chính trị, qua đó, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, tạo sự đồng bộ, hiệu quả hơn trong công tác dân vận.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng đã nêu cao trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên, qua đó nâng cao sức mạnh chung, hiệu quả công tác dân vận. Công tác vận động, tuyên truyền được tiếp tục đổi mới, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Công tác dân vận đối với đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo, đồng bào Việt Nam ở nước ngoài được quan tâm. Công tác đối ngoại nhân dân và phối hợp công tác dân vận ở vùng biên giới cũng được chú trọng, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, tăng cường tình đoàn kết hữu nghị với nhân dân các nước láng giềng.

Với yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận, các cấp ủy, tổ chức Đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị nâng cao nhận thức, trách nhiệm, sự phối hợp trong công tác dân vận. Ban Dân vận Trung ương đã chủ động tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiều giải pháp liên quan đến công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng tiếp tục nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước; nắm tình hình nhân dân, tổ chức cho nhân dân góp ý kiến về các văn kiện đại hội đảng bộ các cấp, văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tăng cường đối thoại, giải quyết các kiến nghị, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng, đơn, thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân…

Từ đó, đã phát huy quyền làm chủ của nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần tạo sự đồng thuận, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và hệ thống chính trị, mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân.

Hội nghị đã nghe các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến nhằm minh họa, làm rõ những chuyển biến rõ nét của công tác dân vận năm 2020, đồng thời trao đổi những kinh nghiệm quý báu từ thực tiễn công tác dân vận tại các địa phương, đơn vị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác dân vận năm 2020. Nhận thức, trách nhiệm phối hợp công tác dân vận trong hệ thống chính trị đã có những chuyển biến tích cực. Ban Dân vận các cấp đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ đảng về công tác vận động quần chúng, làm nòng cốt thúc đẩy hệ thống chính trị làm công tác dân vận. Công tác nắm tình hình nhân dân, cách thức tiến hành công tác dân vận được đổi mới, đồng bộ hơn, hiệu quả hơn.

Nhấn mạnh trọng tâm của công tác dân vận năm 2021 là đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đề nghị cần thúc đẩy hình thức dân chủ trực tiếp, cần thực hiện dân chủ thực chất ở từng khu dân cư, đơn vị, cơ quan và doanh nghiệp. Làm sao sau năm 2021, sẽ góp phần cho Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Chính phủ, Quốc hội thông qua Luật thực hành dân chủ cơ sở.

“Trong thời gian tới, cần tiếp tục nắm tình hình nhân dân trong và sau Đại hội XIII của Đảng, tiếp tục tham mưu, trực tiếp chăm lo cho đời sống của nhân dân, đặc biệt người khó khăn, người bị ảnh hưởng bởi đại dịch, thiên tai, người yếu thế để người dân được đón Tết an toàn, cuộc sống của nhân dân giảm bớt những khó khăn và cảm thấy ấm áp, vui vẻ" - Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh.

Nhân dịp này, Ban Dân vận Trung ương đã công bố quyết định và trao tặng Bằng khen của Trưởng Ban Dân vận Trung ương đối với các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong Cuộc thi Báo chí viết về tấm gương "Dân vận khéo" giai đoạn 2017 - 2020...